PMPML

माहितीचा अधिकार (कायदा)

1. कायदा
2. जनमाहिती अधिकारी
3. अर्ज
4. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. माहिती तक्ता
 • सार्वजनिक महामंडळाचे नाव: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.
 • विभागाचे नाव: प्रशासक कार्यालय
 • पत्ता: शंकरशेठ रोड, इन्कम टॅक्स बिल्डिंग जवळ, स्वारगेट, पुणे-४११ ०३७
 • विभाग प्रमुख: श्री. मोहन केदारी दडस , प्रशासन अधिकारी
 • घेण्याअंतर्गत: पुणे कॉर्पोरेशन, पिंपरी-चिंचवड कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र सरकार
 • कामकाजाचा अहवाल सादर : मा. अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ,मा.सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि मा.मुख्य कार्यकरी अधिकारी
 • कार्यक्षेत्र: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड कॉर्पोरेशन आणि २० किमीपेक्षा जास्त क्षेत्र
 • उदिष्ट: प्रवाशांसाठी चांगली सार्वजनिक बस सेवा
 • ध्येय व धोरण: प्रवाशांसाठी निरोगी बस सेवा प्रदान करणे
 • साध्य: सर्वसाधारण
 • प्रत्यक्ष काम: प्रशासन अधिकारी जनतेला देत असलेल्या सेवांचा तपशील.
 • सार्वजनिक सेवेचा तपशील: रस्त्यावरील बसेस
 • मालमत्तेचा तपशील: सर्व डेपो, बस स्टँड, कार्यालयीन इमारती, कॉलनी इमारती, केंद्रीय कार्यशाळा
 • महामंडळाचा संरचनेचा तक्ता: सोबत जोडला आहे.
 • कार्यालयीन वेळ: सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ०६:१५ पर्यंत. (जेवणाची वेळ दुपारी ०१.३० ते ०२.०० पर्यंत)
 • दूरध्वनी क्रमांक: ०२०-२४५०३२४४/०२०-२४५०३२०४
 • तक्रार संपर्क क्रमांक: ०२०-२४५४५४५४
 • ई-मेल: admin@pmpml.org
 • कार्यालयीन वेळेनंतर संपर्क क्रमांक: ०२०-२४५०३२००
 • साप्ताहिक सुट्टी आणि सुट्ट्या: सर्व शनिवार, रविवार आणि सर्व सरकारी सुट्ट्या.
5. माहिती अधिकार दस्तऐवज
6. विवरणपत्र
7. नागरिकांची सनद
 • नागरिकांची सनद
8. आर्टिकल अँड मेमोरण्डम ऑफ असोसिएशन