PMPML

प्रसिद्ध बातमी

शीर्षक प्रेस दस्तऐवज
पीएमपीएमएल कडून डेक्कन शिवाजीनगर डेक्कन व डेक्कन पुणे विद्यापीठ डेक्कन हे दोन वर्तुळ मार्ग सुरू दिनांक ४ मे २०२३ पासून पीएमपीएमएल कडून डेक्कन शिवाजीनगर डेक्कन व डेक्कन पुणे विद्यापीठ डेक्कन हे दोन वर्तुळ मार्ग सुरू
पीएमपीएमएल कडून धार्मिक व पर्यटन स्थळांची सफर घडिवणारी पर्यटन बस सेवा सुरू पीएमपीएमएल कडून पर्यटन बस सेवा सुरू
पीएमपीएमएल कडून कोथरूड सांगवी गाव व पिंपळेगुरव परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणार पीएमपीएमएल कडून कोथरूड सांगवी गाव व पिंपळेगुरव परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणार
पीएमपीएमएल कडून विमाननगर बानेरगाव व भोसरी परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणे बाबत पीएमपीएमएल कडून विमाननगर बानेरगाव व भोसरी परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणार
तेजस्विनी मोफत बस सेवा २८ फेब्रु १९ प्रेस नोट
प्रेस नोट जानेवारी २०२३ सौर ऊर्जा प्रकल्प
परिवहन महामंडळातील भरती संदर्भात प्रेस नोट परिवहन महामंडळातील भरती संदर्भात प्रेस नोट