PMPML

नागरिकांसाठी परिपत्रक

परिपत्रक दस्तऐवज
पीएमपीएमएल कडून माफक दरात प्रासंगिक करार बससेवा पीएमपीएमएल कडून माफक दरात प्रासंगिक करार बससेवा
पीएमपीएमएल च्या पुण्यदशम बसेस फिटनेस सर्टिफिकेट मुळे तात्पुरत्या स्वरुपात संचलनात नसलेबाबत पीएमपीएमएल च्या पुण्यदशम बसेस फिटनेस सर्टिफिकेट मुळे तात्पुरत्या स्वरुपात संचलनात नसलेबाबत
पीएमपीएमएलच्या प्रवासी दिनी ३७ तक्रारी प्राप्त पीएमपीएमएलच्या प्रवासी दिनी ३७ तक्रारी प्राप्त
पीएमपीएमएल कडून प्रवासी दिन उपक्रम सुरू पीएमपीएमएल कडून प्रवासी दिन उपक्रम सुरू