PMPML

नियम आणि अटी

१. या वेबसाइटवरील सामग्रीची अचूकता आणि चलन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले असले तरी समान कायद्याचे विधान म्हणून किंवा कोणत्याही कायदेशीर कारणांसाठी वापरले जाऊ नये. कोणतीही संदिग्धता किंवा शंका असल्यास, वापरकर्त्यांना विभाग आणि/किंवा इतर स्रोतांचे सत्यापन/तपासणी आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला प्राप्त करण्यासाठी सल्ला दिला जातो.
२. या विभागात कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही खर्चास, तोटा किंवा नुकसान, कोणत्याही मर्यादेशिवाय, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा हानी, किंवा कोणत्याही खर्चास, तोटा किंवा नुकसान उद्भवल्यास वापर करण्यामुळे किंवा डेटाचा वापर केल्यामुळे होणारे नुकसान होऊ शकते. किंवा या वेबसाइट वापर संबंधात.
३. हे नियम व अटी भारतीय कायद्यांनुसार शासित आणि मांडल्या जातील. या अटी आणि नियमांनुसार उद्भवणारे कोणतेही विवाद भारताच्या न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रास अधीन असतील.
४. या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या माहितीमध्ये हायपरटेक्स्ट दुवे किंवा पॉइंटर अंतर्भूत आणि गैर-सरकारी / खाजगी संस्थांद्वारे तयार करण्यात येतील. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड आपली माहिती आणि सोयीसाठी ही लिंक आणि पॉईंट प्रदान करीत आहे. जेव्हा आपण बाहेरील वेबसाइटवर लिंक निवडता, तेव्हा आपण पुणे महानगर परिवहनाधिकारी लिमिटेडच्या संकेतस्थळाचा विभाग सोडून जात आहात आणि बाहेरील वेबसाइटच्या मालक / प्रायोजकांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरणांच्या अधीन असतो.
५. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड, नेहमीच अशा लिंक केलेल्या पृष्ठांची उपलब्धताची हमी देत नाही.