PMPML

बातम्या

नवीन माहे मे 2023 मधील मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि.२२मे २०२३ ते दि.२८ मे २०३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि.१५ मे २०२३ ते दि.२२ मे २०२३ पर्यन्त मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि. ०८ मे २०२३ ते दि. १४ मे २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधीत माहिती नवीन परिवहन महामंडळातील भरती संदर्भात प्रेस नोट नवीन पीएमपीएमएल कॉल सेंटर कॉलिंग सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरसाठी वार्षिक देखभाल करार नवीन पीएमपीएमएल च्या पर्यटन बस सेवेला चांगला प्रतिसाद नवीन दिनांक १ मे ते ७ मे पर्यंत मार्गावरील ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन माहे एप्रिल २०२३ च मार्गावरील बस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक २४ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत मार्गावरील ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन पीएमपीएमएल कडून डेक्कन शिवाजीनगर डेक्कन व डेक्कन पुणे विद्यापीठ डेक्कन हे दोन वर्तुळ बस मार्ग सुरू नवीन दिनांक १७ एप्रिल ते २३ एप्रिल २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाउन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन पीएमपीएमएल कडून धार्मिक व पर्यटन स्थळांची सफर घडविणारी पर्यटन बस सेवा सुरू होणार नवीन पीएमपीएमएल कडून कोथरूड सांगवीगाव व पिंपळेगुरव परिसरतून नव्याने बस सेवा सुरू होणार नवीन पीएमपीएमएल कडून विमाननगर बानेरगाव व भोसरी परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणार नवीन दिनांक १० एप्रिल ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाउन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक ०३ एप्रिल २०२३ ते ०९ एप्रिल २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाउन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दि. १३ फेब्रु. २०२३ ते दि. १९ फेब्रु. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन नोव्हेंबर २०२२ मधील सर्व मार्गांचे एकूण उत्पन्न नवीन दि. ०६ फेब्रु. २०२३ ते दि. १२ फेब्रु. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन दि. ३० जाने. २०२३ ते दि. ०५ फेब्रु. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजने अंतर्गत पॅनेलवरील हॉस्पिटल्सची यादी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी नवीन दि. २३ जाने. २०२३ ते दि. २९ जाने. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन दि. १६ जाने. २०२३ ते दि. २२ जाने. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधीत माहिती नवीन दि. ०९ जाने. २०२३ ते दि. १५ जाने. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्प नवीन दि.०२ जाने. २०२३ ते दि.०८ जाने. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन माहे. डिसेंबर २०२२ मधील मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन २६ डिसें. २०२२ ते ०१ जाने. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन १९ डिसें. २०२२ ते २५ डिसें. २०२२ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन दि. ०१ जानेवारी २०२३ ते दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधीत माहिती नवीन कार्यालीन परिपत्रक ७३४ नवीन डिसेंबर २०२२ मधील सर्व मार्गांचे एकूण उत्पन्न नवीन माहे एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत मार्गावरील बसेस, प्रभावी किमी ,उत्पन्न आणि प्रवासी आकडेवारी यासंबंधी माहिती