PMPML

बातम्या

नवीन दिनांक २३ ते २९ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मार्गावरील बस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक ९ ऑक्टोबर ते १६ ऑक्टोबर पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाउन व महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३ ते ८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन क्यूआर कोड स्कॅनर गण हिताची मेक कोटेशन नोटिस नवीन दिनांक २८ ऑगस्ट ते ३ सेप्टेंबर २०२३ पर्यंत मार्गावरील बस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन परिवहन महामंडळाकडील निगडी डेपोतील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरिची माहिती नवीन परिवहन महामंडळाकडील निगडी डेपोतील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरी बाबत नवीन दिनांक २१ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक १४ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाउन व महसूल संबंधित माहिती नवीन परिवहन महामंडळाकडील भेकराईनगर आगारातील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरी बाबत नवीन परिवहन महामंडळाच्या नस्ती फाइल करिता क्यूआर कोड चा वापर करून फाइल लाइव्ह ट्रॅकिंग करणे बाबत नवीन परिवहन महामंडळकडील पुणे स्टेशन आगारातील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कमगिरिची माहिती बाबत नवीन परिवहन महामंडळकडील भोसरी आगारातील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय माहिती बाबत नवीन परिवहन महामंडळाकडील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची माहिती नवीन दिनांक १० जुलै २०२३ ते १६ जुलै २०२३ पर्यंत मार्गावरील बस ब्रेकडाउन व महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक ३ जुलै २०२३ ते ९जुलै २०२३ पर्यंत मार्गावरील बस ब्रेकडाऊन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक २६जुन २०२३ ते २ जुलै २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन माहे जुन २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक १९ जुन २०२३ ते २५ जुन २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल संबंधित माहिती नवीन दिनांक १२ जुन २०२३ ते १८ जुन २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन व महसूल संबंधित माहिती नवीन परिवहन महामंडळाकडील कर्मचार्‍यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरिची माहिती नवीन इलेक्ट्रिकल विभागातील सेवकांकरिता पावसाळा असल्याने रेनकोट हॅन्डग्लोज व सेफटी शुज मागवण्याकरिता कोटेशन नोटिस नवीन पीएमपीएमएल कडून दोन बसमार्गांचा विस्तार व एका बसमार्गामध्ये बदल नवीन पुणे विद्यापीठ येथे जी२० परिषदेच्या माध्यमातून होणार्‍या प्रदर्शनासाठी विद्यार्थी यांना नेण्यासाठी शिक्षण मंडळास पीएमपीएमएल कडून बस नवीन माहे मे २०२३ मधील मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि.२२मे २०२३ ते दि.२८ मे २०३ पर्यंत मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि.१५ मे २०२३ ते दि.२२ मे २०२३ पर्यन्त मार्गावरील बसेस ब्रेकडाऊन आणि महसूल या संबंधित माहिती नवीन दि. ०८ मे २०२३ ते दि. १४ मे २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधीत माहिती नवीन परिवहन महामंडळातील भरती संदर्भात प्रेस नोट नवीन पीएमपीएमएल कॉल सेंटर कॉलिंग सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरसाठी वार्षिक देखभाल करार नवीन पीएमपीएमएल च्या पर्यटन बस सेवेला चांगला प्रतिसाद नवीन पीएमपीएमएल कडून डेक्कन शिवाजीनगर डेक्कन व डेक्कन पुणे विद्यापीठ डेक्कन हे दोन वर्तुळ बस मार्ग सुरू नवीन पीएमपीएमएल कडून धार्मिक व पर्यटन स्थळांची सफर घडविणारी पर्यटन बस सेवा सुरू होणार नवीन पीएमपीएमएल कडून कोथरूड सांगवीगाव व पिंपळेगुरव परिसरतून नव्याने बस सेवा सुरू होणार नवीन पीएमपीएमएल कडून विमाननगर बानेरगाव व भोसरी परिसरातून नव्याने बस सेवा सुरू होणार नवीन दि. १३ फेब्रु. २०२३ ते दि. १९ फेब्रु. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन दि. ०६ फेब्रु. २०२३ ते दि. १२ फेब्रु. २०२३ पर्यंत मार्गावरील बसेस, ब्रेकडाउन आणि महसूल यासंबंधी माहिती नवीन अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजने अंतर्गत पॅनेलवरील हॉस्पिटल्सची यादी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्प नवीन कार्यालीन परिपत्रक ७३४