Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pmpmllogin/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Vision & Mission

ध्येय 
सुरक्षित व शाश्वत बस सेवा पुणे शहरासाठी साध्य करणे 

उद्धिष्ठ
 पुण्यातील शहरी जीवनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व समन्वयासाठी मजबूत व विकसित एकात्मिक बस सेवा प्रभावीपणे देणे हे पीएमपीएमएलचे उद्धिष्ठ आहे.