Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pmpmllogin/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

मीडिआ संपर्क

मीडिआ संपर्क 

इंद्रधनुष्य बी.आर.टी. साठी संपर्क साधा:
बी.आर.टी. सेल, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड
शंकरशेट रोड, स्वारगेट, पुणे- ४११०३७

फोन: ०२०-२४५०३३५५
ई-मेल: pmpmlcomplaint@gmail.com

मीडिया संबंधित चौकशी आणि पीएमपी विशेष सेवा संबंधित कृपया संपर्क करा:
जनसंपर्क अधिकारी
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड
शंकरशेट रोड, स्वारगेट, पुणे- ४११०३७
फोन: ०२०-२४५०३३५५
ई-मेल: जन संपर्क अधिकारी यांचा ई-मेल पत्ता दिला जाईल