Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pmpmllogin/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

नियमित सेवा

1: मार्ग क्रमांक- 2 कात्रज ते शिवाजीनगर (बस संख्या 12)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कात्रज 0.00
  मोरे बाग  
  सावंत विहार  
  दुध डेअरी / सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वेर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती  
3 नातूबाग 3.80
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एस.टी.कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण टॉकीज  
4 स्वारगेट 6.10
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
5 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 8.20
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
6 शिवाजीनगर स्टेशन 10.50
     
मार्गाचे अंतर 10.50 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 5:20 23:25
शिवाजीनगर 6:20 24:15

2: मार्ग क्रमांक- 2 (ब) भिलारेवाडी ते शिवाजीनगर (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 भिलारेवाडी 0.00
2 मांगडेवाडी पेट्रोल पंप  
  गुजरवाडीफाटा  
3 कात्रज 1.50
  मोरे बाग  
  सावंत विहार  
  दुध डेअरी / सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ  
4 बालाजीनगर 3.60
  विश्वेश्वेर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती  
5 नातूबाग 5.30
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एस.टी.कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण टॉकीज  
6 स्वारगेट 7.60
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
7 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 9.70
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
8 शिवाजीनगर स्टेशन 12.00
     
मार्गाचे अंतर 12.00 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 5 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
भिलारेवाडी 6:30 21:30
शिवाजीनगर 7:30 19:50

3: मार्ग क्रमांक- 2 (क) नऱ्हेगांव ते शिवाजीनगर (बस संख्या 5)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 नऱ्हेगांव 0.00
2 भूमकरनगर 1.20
  गायमुख  
3 दत्तनगर 3.00
4 कात्रज 4.00
  मोरे बाग  
  सावंत विहार  
  दुध डेअरी / सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ  
5 बालाजीनगर 6.10
  विश्वेश्वेर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती  
6 नातूबाग 7.80
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एस.टी.कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण टॉकीज  
7 स्वारगेट 10.10
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
8 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 12.20
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
9 शिवाजीनगर स्टेशन 14.50
     
मार्गाचे अंतर 14.50 कि.मी.
वारंवारीता 25 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
नऱ्हेगांव 06:25:00 21:00
शिवाजीनगर 07:25:00 22:05
 

4: मार्ग क्रमांक 3 स्वारगेट ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  सारसबाग/हिराबाग गणपती  
  एस.पी.कॉलेज/ग्राहक पेठ  
2 नानासाहेब करपे चौक/पेरूगेट पोलीस चौकी 2.20
  नागनाथ पाट/गोखले हॉल  
  पत्र्या मारूती  
  रमणबाग शाळा  
  अहिल्याददेवी शाळा  
  शनिवारवाडा/कसबा पेठ पोलीस चौकी  
  लाल महाल/पवळेचौक  
  गुजराथी शाळा/गावकोस मंदिर  
3 कमला नेहरू हॉस्पिटल 5.20
  आगरकर शाळा/15 ऑगस्ट  
  आंबेडकर भवन/जिल्हा परिषद  
  ससुन हॉस्पिटल/आंबेडकर पुतळा/कलेक्टर कचेरी  
4 पुणे स्टेशन 7.50
     
मार्गाचे अंतर 07.50 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास 30 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 600 2045
पुणे स्टेशन 640 2125

5: मार्ग क्रमांक -5 स्वारगेट ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 10)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट पोलिस लाईन  
  घोरपडी पेठ,  
  घोरपडी पेठ पोलिस चौकी  
  एस.टी.विभागीय कार्यालय  
  सोनवणे हॉस्पीटल  
2 रामोशी गेट 2.10
  एडी कॅम्प चौक  
  संत कबीर चौक  
3 पॉवर हाऊस 3.60
  के ई एम हॉस्पीटल  
  आंबेडकर भवन  
  ससून/कलेक्टर कचेरी  
  इन्कम टॅक्स ऑफिस  
4 पुणे स्टेशन 5.30
     
मार्गाचे अंतर 05.30 कि.मी.
वारंवारीता 5 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 5:55 22:20
पुणे स्टेशन 6:20 22:45

6: मार्ग क्रमांक -5 (अ) स्वारगेट ते ताडीवालारोड (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट पोलिस लाईन  
  घोरपडी पेठ,  
  घोरपडी पेठ पोलिस चौकी  
  एस.टी.विभागीय कार्यालय  
  सोनवणे हॉस्पीटल  
2 रामोशी गेट 2.00
  एडी कॅम्प चौक  
  संत कबीर चौक  
3 पॉवर हाऊस 4.00
  के ई एम हॉस्पीटल  
  आंबेडकर भवन  
  ससून/कलेक्टर कचेरी  
  इन्कम टॅक्स ऑफिस  
4 पुणे स्टेशन 5.30
  रूबीहॉल  
  गणपतीचौक  
5 ताडीवालारोड/ पंचशीलाचौक 6.30
     
मार्गाचे अंतर 06.30 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 6:30 21:00
ताडीवाला रोड 7:00 21:30

7: मार्ग क्रमांक -7 स्वारगेट ते उरूळी कांचन (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 सारसबाग 0.00
  स्वारगेट पोलिस लाईन  
  घोरपडी पेठ कॉलनी  
  एसटी डेपो  
  मीरा सोसायटी  
2 गोळीबार मैदान 2.20
  महात्मा गांधी बस स्टॅण्ड  
  ममा देवी चौक  
  रेस कोर्स / एएफएमसी कॉलेज  
3 भैरोबा नाला पोलिस चौकी 4.70
  फातीमा नगर शाळा  
  काळूबाई मंदीर  
  रामटेकडी  
  वैदवाडी  
4 गुरू शंकर मठ 7.60
  मगर पट्टा दवाखाना  
  हडपसर गांव  
5 हडपसर गाडीतळ 9.30
  आग्रवाल कॉलनी  
  आकशवाणी  
6 15 नबर / मांजरी गांव फाटा 10.70
  लक्ष्मी कॉलनी / कृष्ण दिप बंगला  
7 रामबाग 11.90
  मांजरी फार्म  
  फुरसुंगी गांव फाटा  
8 कृषी महाविद्यालय / कुरण फार्म 14.30
  कवडी पाट  
  कवडी रस्ता  
9 वाक वस्ती 16.70
  फ्युल डेपो / बेसिक सेटंर  
  कदम वस्ती / एच पी पेट्रोल पंप  
  लोणी स्टेशन  
  लोणी गांव फाटा  
10 राम कृष्ण रसायन कारखाना 19.40
  मळ्याच्या मळा  
  बोरकर वस्ती  
11 ताम्हाणे वस्ती 21.50
  थेऊरगांव फाटा  
  काळभोर वस्ती  
12 तेंडूलकर वस्ती 23.00
  कूंजीर वाडी फाटा  
  नायगांव फाटा  
  बँक ऑफ बडोदा / रोब्बी फार्म  
13 ग्रीन ऐकर्स / खुरावडे 25.00
  बडदे वस्ती / कांबळे बाग  
  पोल्ट्री फार्म  
  चौधरी वस्ती  
14 सोरताप वाडी 26.90
  राजेंद्र पाईप कंपनी  
  इनामदार वस्ती  
  भोसले वस्ती  
15 प्रयाग धाम फाटा / कोरेगांव फाटा 29.00
  सणस बाग  
16 उरळी कांचन 30.00
     
मार्गाचे अंतर 31.50 कि.मी.
वारंवारीता 45 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
सारसबाग 7:45 21:15
उरूळीकांचन 6:30 19:15

8: मार्ग क्रमांक -7 (अ) हडपसर ते उरूळी कांचन (बस संख्या 9)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
5 हडपसर गाडीतळ 0.00
  आग्रवाल कॉलनी  
  आकशवाणी  
6 15 नबर / मांजरी गांव फाटा 1.40
  लक्ष्मी कॉलनी / कृष्ण दिप बंगला  
7 रामबाग 2.60
  मांजरी फार्म  
  फुरसुंगी गांव फाटा  
8 कृषी महाविद्यालय / कुरण फार्म 5.00
  कवडी पाट  
  कवडी रस्ता  
9 वाक वस्ती 7.40
  फ्युल डेपो / बेसिक सेटंर  
  कदम वस्ती / एच पी पेट्रोल पंप  
  लोणी स्टेशन  
  लोणी गांव फाटा  
10 राम कृष्ण रसायन कारखाना 10.10
  मळ्याच्या मळा  
  बोरकर वस्ती  
11 ताम्हाणे वस्ती 12.20
  थेऊरगांव फाटा  
  काळभोर वस्ती  
12 तेंडूलकर वस्ती 13.70
  कूंजीर वाडी फाटा  
  नायगांव फाटा  
  बँक ऑफ बडोदा / रोब्बी फार्म  
13 ग्रीन ऐकर्स / खुरावडे 15.70
  बडदे वस्ती / कांबळे बाग  
  पोल्ट्री फार्म  
  चौधरी वस्ती  
14 सोरताप वाडी 17.60
  राजेंद्र पाईप कंपनी  
  इनामदार वस्ती  
  भोसले वस्ती  
15 प्रयाग धाम फाटा / कोरेगांव फाटा 19.70
  सणस बाग  
16 उरळी कांचन 20.70
     
मार्गाचे अंतर 20.80 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
हडपसर 5:20 22:30
उरूळीकांचन 6:00 23:10

9: मार्ग क्र -8 हडपसर ते म्हातोबाची आळंदी(बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 हडपसर गाडीतळ 0.00
  आकशवाणी  
2 15 नबर / मांजरी गांव फाटा 1.40
  लक्ष्मी कॉलनी / कृष्ण दिप बंगला  
3 रामबाग 2.60
  मांजरी फार्म  
  फुरसुंगी गांव फाटा  
4 कृषी महाविद्यालय / कुरण फार्म 5.00
  कवडी पाट  
  कवडी रस्ता  
5 वाक वस्ती 7.40
  फ्युल डेपो / बेसिक सेटंर  
  कदम वस्ती / एच पी पेट्रोल पंप  
  लोणी स्टेशन  
  लोणी गांव फाटा  
6 राम कृष्ण रसायन कारखाना 10.10
  मळ्याच्या मळा  
  बोरकर वस्ती  
7 ताम्हाणे वस्ती 12.20
  थेऊरगांव फाटा  
  काळभोर वस्ती  
8 तेंडूलकर वस्ती 13.70
  कूंजीर वाडी फाटा  
9 कुंजीर वाडी गांव 15.00
  माळवाडी  
  करडे वस्ती  
  चौधरी बाग  
10 रेल्वे क्रॉसिंग 17.10
  जवळकर हॉस्पिटल  
11 म्हातोबाची आंळदी 19.00
     
मार्गाचे अंतर 19.00 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास 35 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
हडपसर 6:50 18:45
म्हातोबाची आळंदी 7:35 19:40

10: मार्ग क्र.9 हडपसर ते प्रयागधाम/उरूळी रे. स्टेशन (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 हडपसर गाडीतळ 0.00
  आग्रवाल कॉलनी  
  आकशवाणी  
2 15 नबर / मांजरी गांव फाटा 1.40
  लक्ष्मी कॉलनी / कृष्ण दिप बंगला  
3 रामबाग 2.60
  मांजरी फार्म  
  फुरसुंगी गांव फाटा  
4 कृषी महाविद्यालय / कुरण फार्म 5.00
  कवडी पाट  
  कवडी रस्ता  
5 वाक वस्ती 7.40
  फ्युल डेपो / बेसिक सेटंर  
  कदम वस्ती/ एच पी पेट्रोल पंप  
  लोणी स्टेशन  
  लोणी गांव फाटा  
6 राम कृष्ण रसायन कारखाना 10.10
  मळ्याच्या मळा  
  बोरकर वस्ती  
7 ताम्हाणे वस्ती 12.20
  थेऊरगांव फाटा  
  काळभोर वस्ती  
8 तेंडूलकर वस्ती 13.70
  कूंजीर वाडी फाटा  
  नायगांव फाटा  
9 रेल्वे गेट नं.1 15.30
  चौफुला  
10 यादव वस्ती 16.90
  चौधरी फाटा  
  माळवाडी  
11 नायगांव 18.70
  वरचा माळ  
  निरगिल  
  धनगर वस्ती  
12 प्रयागधाम आश्रमगेट 20.70
  प्रयागधाम आश्रम  
13 प्रयागधाम हॉस्पीटल 23.00
  विटकारखाना  
  यादव वस्ती  
  बोधे/काकडे वस्ती  
14 रेल्वे गेट/आटा मिल कारखाना 25.00
  बगाडे वस्ती  
  गडकरी वस्ती  
15 उरूळी रेल्वे स्टेशन 27.10
     
मार्गाचे अंतर 27.10 कि.मी.
वारंवारीता 3तास 15 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
हडपसर 5:30 17:35
उरूळी रेल्वे स्टेशन 6:45 18:55

11: मार्ग क्रमांक -10 स्वारगेट ते केशवनगर (बस संख्या 4)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट कॉर्नर/पोलीस लाईन  
  घोरपडी पेठ कॉलनी  
  एस.टी.विभागीय कार्यालय /सेव्हन लव्हज चौक  
  सोनवणे हॉस्पीटल/कासेवाडी  
2 रामोशी गेट 2.00
  एडी कॅम्प चौक  
  संत कबीर चौक/नाना पेठ  
3 रास्ता पेठ/पॉवर हाऊस 3.00
  के ई एम हॉस्पीटल  
  आंबेडकर भवन  
  ससून/कलेक्टर कचेरी  
4 पुणे स्टेशन/अलंकार टॉकिज 5.30
  साधुवासवानी/ जनरल पोस्ट ऑफिस  
  रूबी हॉल येताना जंहागीर हॉस्पिटल  
  वाडीया कॉलेज  
5 कस्तुरबा गांधी म.न.पा. शाळा 7.60
  कल्पतरू सोसायटी  
  भैरोबा पंपीग स्टेशन  
  कल्याणीपुल/घोरपडी फाटा  
6 गुलमोहर सिटी/मिलिटरी स्टेडीयम 9.60
  ढोले पाटील फार्म  
  ताडी गुत्त्आ  
  कचरे वस्ती  
  मुंढवा शाळा  
7 मुंढवा गांव 11.60
  शिंदे वस्ती  
  केशवनगर पूल  
8 केशवनगर 13.60
     
     
मार्गाचे अंतर 13.60 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 5:50 22:00
केशवनगर 6:40 23:00

12: मार्ग क्रमांक -11 मार्केटयार्ड ते गुरव पिंपळे (बस संख्या 15

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 मार्केटयार्ड 0.00
  गोडाऊन  
2 शिवाजीपुतळा काळूबाई मंदीर 0.90
  मॅफको कंपनी  
  भाजी मार्केट  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
3 स्वारगेट 3.10
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकुळ भवन  
  हिराबाग , शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
4 अप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉकीज 5.30
  शनिवार वाडा  
  मंगला टॉकीज, मनपा  
  शिवाजी पुतळा  
  इंजिनियंरिग कॉ.होस्टेल  
5 पाटिल इस्टेट / इंजिनिंअरिग कॉलेज 7.40
  लेबर ऑफिस  
  वाकडेवाडी , बजाज शोरूम  
  मरी आई गेट , शासकीय दूध केंद्र  
  पोल्ट्री फार्म येताना रेश्म पैदास केंद्र  
6 मुळा रोड , भैय्यावाडी 9.80
  सर्जन क्वॉर्टस  
  मॅथ्यादिस्त चर्च  
  अ‍ॅम्यनिशन फॅक्टरी रोड  
7 खडकी बाजार 11.90
  आलेगावकर शाळा  
  गंगाराम पार्क / किर्लोस्कर ऑईल इंजि.  
  बोपोडी जकात नाका  
8 बुध्द विहार / विट भट्टी 13.20
  शिवाजीपुतळा  
  दापोडी / मंत्री निकेतन  
  त्रिूमर्तीनगर  
9 रामकृष्ण मंगल कार्यालय 15.20
  कृष्णानगर  
  सहकार/पंचरत्न  
  पाण्याची टाकी  
10 गुरव पिंपळे 16.90
मार्गाचे अंतर 16.90 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
मार्केटयार्ड 5:20 22:30
गुरव पिंपळे 6:25 23:35

13: मार्ग क्रमांक -11 (क) कात्रज ते गुरव पिंपळे (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कात्रज 0.00
  मोरे बाग  
  सावंत विहार  
  दुध डेअरी / सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वेर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती  
3 नातूबाग 3.80
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एस.टी.कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण टॉकीज  
4 स्वारगेट 6.10
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकुळ भवन  
  हिराबाग , शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
5 अप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉकीज 8.20
  शनिवार वाडा  
  मंगला टॉकीज, मनपा  
  शिवाजी पुतळा  
  इंजिनियंरिग कॉ.होस्टेल  
6 पाटिल इस्टेट / इंजिनिंअरिग कॉलेज 10.30
  लेबर ऑफिस  
  वाकडेवाडी , बजाज शोरूम  
  मरी आई गेट , शासकीय दूध केंद्र  
  पोल्ट्री फार्म येताना रेश्म पैदास केंद्र  
7 मुळा रोड , भैय्यावाडी 12.70
  सर्जन क्वॉर्टस  
  मॅथ्यादिस्त चर्च  
  अ‍ॅम्यनिशन फॅक्टरी रोड  
8 खडकी बाजार 14.80
  आलेगावकर शाळा  
  गंगाराम पार्क / किर्लोस्कर ऑईल इंजि.  
  बोपोडी जकात नाका  
9 बुध्द विहार / विट भट्टी 16.10
  शिवाजीपुतळा  
  दापोडी / मंत्री निकेतन  
  त्रिूमर्तीनगर  
10 रामकृष्ण मंगल कार्यालय 17.90
  पंचरत्न नगर  
  लक्ष्मी नगर गल्ली नं. 8 / देवकर पार्क  
  लक्ष्मी नगर गल्ली नं. 1  
11 गुरव पिंपळे 19.80
मार्गाचे अंतर 19.80 कि.मी.
वारंवारीता 45 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 600 2030
गुरव पिंपळे 705 2145

14: मार्ग क्र.12 अप्पर इंदिरानगर ते निगडी (बस संख्या 10)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 अप्पर डेपो 0.00
2 अप्पर इंदिरानगर 0.50
  स्टेट बँक कॉलनी  
  चिंतामणी नगर  
3 लोअर इंदिरानगर 1.60
  भारत ज्योती सोसा,  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉर्नर  
4 वसंत बाग 3.10
  पुष्प मंगल कार्यालय  
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
5 स्वारगेट स्टॅन्ड 5.20
  नेहरू स्टेडियम  
  पर्वती पायथा  
6 दांडेकर पूल 7.00
  लोकमान्य नगर  
  गांजवे वाडी / अलका  
7 डेक्कन जिमखाना / नटराज 9.20
  बालगंधर्व रंग मंदीर  
  मॉर्डन हायस्कूल  
  जंगली महाराज मंदीर  
8 इंजिनिअरिंग कॉलेज होस्टेल 10.70
  पाटील इस्टेट  
  लेबर ऑफिस  
9 बजाज शो-रूम वाकडेवाडी 12.30
  दुधडेअरी मरीआई गेट  
  पोल्ट्री फार्म  
  राजा बंगला  
10 खडकी पोष्ट 14.40
  फॅक्टरी हॉस्पिटल  
  खडकी स्टेशन - जयहिंद  
  गोपीचाळ  
11 बोपोडी जकात नाका 16.50
  दापोडी  
12 फुगेवाडी 18.30
  सॅन्डवीक  
  अल्फा लावल - अ‍ॅटलास कंपनी  
  मार्शल  
13 कासारवाडी 20.50
  नाशिक फाटा  
  डायची कंपनी  
  वल्लभनगर-संत तुकाराम नगर  
14 इंडियन कार्ड कंपनी 22.50
  डेअरी फार्म  
  एच.ए.फॅक्टरी-डीवाय पाटील कॉलेज  
  खराडवाडी  
  पिंपरी बसस्थानक  
  क्वालिटी स्टील कं.पि.चिंचवड मनपा  
15 गरवारे नायलॉन कंपनी 24.60
  कुपर इंजिनिअंरिंग कंपनी  
  चिंचवड स्टेशन  
  मेहता हॉस्पिटल सांगवी कंपनी  
  काळभोर नगर  
16 रस्टन कंपनी 27.70
  आकुर्डी - बजाज टेम्पो खंडोबा चौक  
  बजाज अ‍ॅटो  
  प्राधिकरण चौक - फॉरमाईका कंपनी  
17 निगडी 28.70
18 भक्ती शक्ती डेपो 30.05
     
मार्गाचे अंतर 30.05 कि.मी.
वारंवारीता 20 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
अप्पर डेपो 525 2210
भक्ती शक्ती 540 2320

15: मार्ग क्र.13 अप्पर ते शिवाजीनगर (बस संख्या 19)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 अप्पर डेपो 0.00
2 अप्पर इंदिरानगर 0.50
  अप्पर इंदिरानगर कॉर्नर  
  चिंतामणीनगर  
3 लोअर इंदिरानगर 1.60
  भारती ज्योती स्ओसायटी  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉ.  
4 वसंत बाग 3.10
  पुष्प मंगल कार्यालय  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉ.  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
5 स्वारगेट 5.20
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
6 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 7.80
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
7 शिवाजीनगर स्टेशन 9.30
     
मार्गाचे अंतर 09.30 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
अप्पर डेपो 545 2305
शि नगर स्टेशन 635 2350
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
मार्ग क्र.13 (ल) लेकटाऊन ते शिवाजीनगर (बस संख्या 1)
     
स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 लेकटाऊन सोसायटी 0.00
  सुपरमार्केट  
  स्टेट बँक कॉलनी  
  चिंतामणीनगर  
2 लोअर इंदिरानगर 2.00
  भारती ज्योती स्ओसायटी  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉ.  
3 वसंत बाग 3.10
  पुष्प मंगल कार्यालय  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉ.  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
4 स्वारगेट 5.20
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
5 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 7.80
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
6 शिवाजीनगर स्टेशन 8.80
     
     
मार्गाचे अंतर 8.80 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 15मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
लेकटाऊन सो 5:55 21:40
शि नगर स्टेशन 6:45 20:15

16: दिनांक 01/12/2015 - मार्ग क्र.14 धायरी /मारूती मंदिर ते वाघोली केसनंद फाटा (सुधारित स्टेजरचना)(बस संख्या 7)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 धायरी / मारूती मंदिर 0.00
  धायरेश्वर मंदिर  
  बेनकर वस्ती कॉर्नर  
2 धायरी गांव 2.10
  पोल्ट्री फार्म  
  रायकर वस्ती  
  गारमाळ  
  दांगट वस्ती  
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
3 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 4.30
  वडगाव बुआ फाटा  
  फन टाईम / प्रयेजा सिटी फाटा  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  माणिक बाग  
  गणेश पार्क  
4 आनंद नगर 6.30
  हिंगणे रस्ता / हिंगणेखुर्द  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  राजाराम पूल कॉर्नर  
  जयदेव नगर  
5 विठ्ल वाडी जकात नाका 8.00
  पु.ल.देशपांडे /नवशामारूती  
  गणेश मळा  
  जल शुद्धीकरण केंद्र / निर्मिती  
  पान मळा / रामकृष्ण मठ  
  दांडेकर पूल  
6 पर्वती पायथा 10.60
  सारसबाग ग्राऊंड  
  हिराबाग  
  स्वारगेट कॉर्नर  
7 स्वारगेट स्टॅण्ड / नटराज 11.40
  स्वारगेट पोलीस लाईन  
  घोरपडीपेठ कॉलनी  
  एस टी डेपो  
  सोनवणे हॉस्पीटल  
8 रामोशी गेट 12.70
  ए डी कॅम्प चौक  
  संत कबीर चौक  
9 पावर हाऊस 14.20
  के एम हॉस्पीटल  
  आंबेडकर भवन  
  ससून  
  इनकमटॅक्स  
10 पुणे स्टेशन येताना कलेक्टर कचेरी 15.90
  रूबी हॉल  
  वाडीया कॉलेज  
  गुरूप्रसाद बंगला  
11 बंडगार्डन 17.90
  येरवडा  
  गुंजन कॉर्नर  
12 वाडीया बंगला 19.60
  शास्त्रीनगर  
  आगाखान पॅलेस  
  रामवाडी जकात नाका  
13 रामवाडी 21.30
  वेकफिल् ड कंपनी  
  आयसीएल कंपनी  
  ड्ब्ल्यु एनसी कंपनी  
  5 वा मैल / धर्म नगर  
14 टाटा गार्ड रूम 23.70
  चंदन नगर  
  एनईआय  
  नाईक बंगला  
15 जनक बाबा दर्गा 25.50
  राम नारायण बंगला  
  पोलिस फायर सेंटर  
16 लोणारी ओढा, साई सत्यम 27.70
  एशियन पेंट कंपनी  
  भाडाळे वस्ती  
  पान मळा  
17 सातव हायस्कूल 29.80
  वाघोली  
18 केसनंद फाटा 30.80
मार्गाचे अंतर 30.80 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धायरी 600 2040
केसनंद फाटा 745 2240

17: मार्ग क्र.17 शनिवारवाडा ते नऱ्हे आंबेगांव (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल 0.00
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 बसंत टॉकीज येताना अप्पा बळवंत चौक 0.60
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 3.40.
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
4 विठ्ल वाडी जकात नाका 6.00
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
5 आनंद नगर 7.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
6 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 9.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  गोकूळ नगर, साई नगर पॅलेस  
  दत्त मंदिर  
  सुरभी, क न्हैय्यालाल कंपनी  
7 धायरेश्वर इंडस्ट्रीज 11.40
  भार गांव इंडस्ट्रीज  
  माळ वाडी, मानाजी नगर  
  जे.के. इंडस्ट्रीज  
  श्री.इंडस्ट्रीज, कृष्णा निवास  
8 नऱ्हे आंबेगांव 13.20
     
मार्गाचे अंतर 13.20 कि.मी.
वारंवारीता 45 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
नऱ्हेगांव 7:05 20:40
शनिवारवाडा 7:50 22:15

18: मार्ग क्र.18 शनिवारवाडा ते तुकाईनगर (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 सुर्या हॉस्पिटल 0.00
  कसबा पेठ पोलीस चौक  
2 वसंत टॉकिज 0.60
  मंडई  
  शाहु चौक  
  मामलेदार कचेरी  
  गोकुळ भवन/स्वारगेट कॉर्नर  
  नटराज स्थानक  
3 पर्वती पायथा 3.40
  दांडेकर  
  दत्तवाडी  
  पर्वती जलशुध्दीकरण केंद्र  
  नवशा मारूती  
  गणेशमळा  
  एमएससीबी पॉवर हाऊस  
4 विठ्ठलवाडी जकातनाका 6.00
  जयदेवनगर  
  राजाराम पुल  
  विठ्ठलवाडी  
5 हिंगणे रस्ता 7.30
  दामोदर नगर  
6 महोदवनगर 9.30
  तुकाईनगर  
7 भन्साळी कॉम्प्लेक्स 10.80
     
मार्गाचे अंतर 10.80 कि.मी.
वारंवारीता 35 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
सुर्या हॉ 7:45 21:15
भन्साळी कॉ 7:00 20:25

19: मार्ग क्र.19 कोंढवा खुर्द/हॉ ते शि नगर (बस संख्या 13)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कोंढवा हॉस्पीटल 0.00
  लोणकर वस्ती  
  सुर्यकिरण खत कारखाना  
2 सोमजी खत कारखाना 1.80
3 कोंढवा खुर्द 4.20
  कोंढवा खुर्द शाळा  
  म. फुले झोपडपट्टी / कमेला  
4 लुल्लानगर 5.80
  माऊंट कॉन्व्हेंट स्कूल  
  डिफेंन्स कॉलनी  
5 मार्केटयार्ड बसस्थानक 8.60
  गोडाऊन  
  वखार महामंडळ  
  पी. अँन्ड टी कॉलनी  
  गिरिधर भवन  
6 महर्षीनगर / संत नामदेव विद्यालय 10.50
  महर्षीनगर  
  मुकुंदनगर  
  अहिरेश्वरवाडी  
  किर्लोस्कर प्रेस  
  लक्ष्मीनारायण थियटर  
7 स्वारगेट 13.00
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
8 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 14.00
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
9 शिवाजीनगर स्टेशन 15.70
     
मार्गाचे अंतर 15.70 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कोंढवा हॉ 600 2250
शिवाजीनगर 600 2220

20: मार्ग क्र.20 सहकारनगर ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 सहकारनगर 0.00
  क्रांती सोसायटी  
  सारंग सोसायटी  
  लक्ष्मीनगर कॉर्नर  
  लक्ष्मीनगर पोलिस चौकी  
  पहाडी दवाखाना  
  पर्वती पायथा  
2 महाराष्ट्र बँक / पर्वतीगांव 2.10
  मित्र मंडळ सभागृह  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
3 स्वारगेट बस स्टॅन्ड 3.10
  स्वारगेट पोलिस लाईन / पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  एसटी विभागी कार्यालय  
  मीरा सोसायटी / चाकण ऑईल मिल  
4 गोळीबार मैदान 5.30
  महात्मागांधीबस स्टॅन्ड  
  जुना पूल गेट  
  बॉम्बे गॅरेज  
5 वेस्ट ऐन्ड 8.10
  जीपीओ  
  ससून, आंबेडकर पुतळा  
6 पुणे स्टेशन 9.50
     
मार्गाचे अंतर 09.50 कि.मी.
वारंवारीता -
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
सहकारनगर 9:15 19:00
पुणे स्टेशन 10:00 18:15

21: मार्ग क्रमांक -21 स्वारगेट ते सांगवी गांव (बस संख्या 10)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट कॉर्नर/ गोकुळ भुवन  
  हिराबाग / शिवाजी मराठा हाय  
  भिकारदास येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
2 अप्पा बळवंत चौक / वसंत टॉकीज 2.20
  दक्षिणमुखी मारूती  
  शनिवारवाडा / कसबा पालिस चौकी  
  मंगला टॉकीज / म.न.पा.  
  शिवाजी पुतळा  
  सिमला ऑफिस  
3 म्हसोबा गेट 4.90
  पंपिंग स्टेशन  
  मफतलाला बंगला  
  रेजहिल्स कॉर्नर  
4 पुणे विद्यापीठ गेट 7.00
  चव्हाणनगर  
  सकाळनगर  
5 सिंध कॉलनी 8.40
  बाणेर फाटा  
  सानेवाडी  
  आनंदपार्क / किर्लोस्कर बंगला  
  आय.टी.आय.  
6 पोलिस वर्कशॉप 10.30
  बॉडी गेट  
  औंध गांव  
  सांगवी फाटा  
  नर्सेस क्वॉर्टर्स  
  बा. रा. घोलप विद्यालय  
7 नवी सांगवी 13.00
  पाण्याची टाकी  
  शितोळे कार्नर  
  माकन हॉस्पीटल  
  चंद्रमणी नगर  
8 वसंत दादा पुतळा सांगवी गांव 14.90
     
मार्गाचे अंतर 14.90 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 525 2235
सांगवी गांव 605 2330

22: मार्ग क् -21 (न) स्वारगेट ते पिंपळेनिलख (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट कॉर्नर/ गोकुळ भुवन  
  हिराबाग / शिवाजी मराठा हाय  
  भिकारदास येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
2 अप्पा बळवंत चौक 2.30
  दक्षिणमुखी मारूती  
  शनिवारवाडा / कसबा पालिस चौकी  
  मंगला टॉकीज / म.न.पा.  
  शिवाजी पुतळा  
  सिमला ऑफिस  
3 म्हसोबा गेट 4.70
  पंपिंग स्टेशन  
  मफतलाला बंगला  
  रेजहिल्स कॉर्नर  
  गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज  
4 पुणे विद्यापीठ गेट 6.80
  चव्हाणनगर  
  सकाळनगर  
5 सिंध कॉलनी 8.40
  बाणेर फाटा  
  सानेवाडी  
  आनंदपार्क / किर्लोस्कर बंगला  
  आय.टी.आय.  
6 पोलीस वर्कशॉप 10.30
  बॉडी गेट  
  औंध गांव  
7 सांगवी फाटा 12.30
  टी.बी.हॉस्पिटल  
  इ.एस.आय.हॉस्पिटल  
8 औंध पोष्ट 13.20
  रक्षक सोसायटी  
  गणेश मंदीर  
  पिंपळे निलख शाळा  
9 पिंपळे निलख 15.10
     
मार्गाचे अंतर 15.10 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 15 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 6:00 19:10
पिंपळे नि 7:05 20:20

23: मार्ग क्र.22 खडोंबा मंदिर ते शिवाजीनगर (बस संख्या 7)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 खडोंबा मंदिर/साईनगर 0.00
  खंडोबा मंदिर कॉर्नर  
  साई पॅलेस  
2 सुखसागर नगर 1.00
  सोमानगर सोसायटी  
  राजीवगांधीनगर  
3 अप्पर इंदिरानगर 2.00
  अप्पर इंदिरानगर कॉर्नर  
  चिंतामणीनगर  
4 लोअर इंदिरानगर 3.10
  भारती ज्योती स्ओसायटी  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉ.  
5 वसंत बाग 4.60
  पुष्प मंगल कार्यालय  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉ.  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
6 स्वारगेट 6.70
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
7 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 8.80
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
8 शिवाजीनगर स्टेशन 10.00
     
मार्गाचे अंतर 10.00 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
खडोंबा मं 6:00 21:15
शि नगर स्टे. 7:00 22:20

24: मार्ग क्र.23 अप्पर ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 अप्पर डेपो 0.00
2 अप्पर इंदिरानगर 0.50
  स्टेट बँक कॉलनी  
  चिंतामणी नगर  
3 लोअर इंदिरानगर 1.60
  भारत ज्योती सोसा,  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉर्नर  
4 वसंत बाग 3.10
  पुष्प मंगल कार्यालय  
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
5 स्वारगेट स्टॅन्ड 5.20
  स्वारगेट पोलिस लाईन/पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  पंच हौद येताना मोमीनपुरा  
  शिताळादेवी चौक येताना गंजपेठ  
6 नाईक हॉस्पिटल / येताना कस्तुरे चौक 6.70
  सुभानशाह दर्गा येताना गोविंद हलवाई चौक  
  सोन्यामारूती चौक येताना गणेश पेठ  
  फडके हौद येताना दारूवाला पुल  
  आरसीएम  
7 कमला नेहरू / सोमवार पेठ 9.10
  15 ऑगस्ट लॉज  
  जिल्हा परिषद चौक  
  ससून येताना जीपीओ इनकाम टॅक्स  
8 पुणे स्टेशन 11.40
     
मार्गाचे अंतर 11.40 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
अप्पर डेपो 6:00 22:25
पुणे स्टेशन 6:50 23:20

25: मार्ग क्र.24 कात्रज ते समतानगर (म.हौ.बोर्ड) (बस संख्या 14)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कात्रज 0.00
  कात्रज डेअरी/ सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ गेट  
  चैतन्यनगर  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातू बाग 3.80
  आरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
4 स्वारगेट स्टॅन्ड 6.10
  स्वारगेट पोलिस लाईन / पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  एसटी विभागीय कार्यालय  
  सोनावणे हॉस्पीटल  
5 नाईक हॉस्पिटल /रामोशी गेट 8.10
  सुभानशाह दर्गा येताना गोविंद हलवाई  
  सोन्यामारूती चौक येताना गणेश पेठ  
  फडके हौद येताना दारूवाला पुल  
  आरसीएम  
6 कमला नेहरू / सोमवार पेठ 9.50
  सदानंदनगर  
  15 ऑगस्ट लॉज  
  जिल्हा परिषद चौक  
  ससून हॉस्पिटल येताना जीपीओ  
7 पुणे स्टेशन येताना कलेक्टर कचेरी 10.80
  रुबी हॉल  
  वाडीया कॉलेज  
  गुरू प्रसाद बंगला  
8 बंड गार्डन 12.80
  येरवडा  
  निता पार्क  
9 नेताजी हायस्कूल 14.60
  विक्री कर भवन  
  येरवडा पोस्ट कॉर्नर  
10 हौसिंग बोर्ड कॉर्नर 15.70
  एम 23  
  मोझे शाळा  
11 समतानगर (म.हौ.बोर्ड) 18.00
मार्गाचे अंतर 18.00 कि.मी.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 5:30 1
(म.हौ.बोर्ड) 6:35 23:00
वारंवारीता 10 मि

26: मार्ग क्रमांक - 24 ब कात्रज ते लोहगांव (बस संख्या 9)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 कात्रज 0.00
  मोरे बाग  
  सांवत विहार  
  कात्रज डेअरी/ सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ गेट  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वर बँक  
  पद्मावती  
3 नातू बाग 3.80
  आरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी/साई मंदिर  
  लक्ष्मीनारायण टॉकिज  
4 स्वारगेट 6.10
  स्वारगेट कॉर्नर/पोलीस लाईन  
  घोरपडी पेठ कॉलनी  
  एस.टी.विभागीय कार्यालय /सेव्हन लव्हज चौक  
  सोनवणे हॉस्पीटल  
5 रामोशी गेट 8.10
  एडी कॅम्प चौक  
  नाना पेठ/ संत कबीर चौक  
6 पॉवर हाऊस/ रास्ता पेठ 9.60
  के ई एम हॉस्पीटल  
  गुजराथी शाळा/डेड हाऊस  
  ससून/कलेक्टर कचेरी  
7 पुणे स्टेशन/अलंकार टॉकिज 11.60
  रूबी हॉस्पिटल/वाडीया कॉलेज  
  गुरूप्रसाद बंगला  
8 बंडगार्डन 13.60
  येरवडा गांव  
  गुंजन/नीता पार्क  
9 नेताजी विद्यालय 15.40
  साऊथ लेन विक्रीकर भवन  
  येरवडा पोस्ट  
10 नागपूर चाळ 16.60
  गार्डरूम  
  संजय पार्क  
  फाय नाईन येरीया  
11 बर्मा शेल 18.60
  कलवड  
  खेसे पार्क  
12 ऑफिसर्स मेस 20.60
  स्विमिंग पुल  
  वॉर्टर टँक/पाण्याची टाकी  
13 लोहगांव 21.10
मार्गाचे अंतर 21.10 कि.मी.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 5:40 23:35
लोहगांव 7:00 22:05
वारंवारीता 20 मि

27: मार्ग क्र.26 धनकवडी ते शिवाजीनगर (बस संख्या 4)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 धनकवडी 0.00
  गुलाबनगर  
  दौलतनगर कॉर्नर  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातूबाग 3.80
  अरणेश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रॉल पंप  
  एस टी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
4 स्वारगेट बस स्थानक 6.10
  स्वारगेट कॉर्नर  
  हिराबाग  
  माडीवाले कॉलनी  
  एस पी कॉलेज  
  महाराष्ट्र मंडळ  
5 साहित्य परिषद 8.40
6 डेक्कन जिमखाना / नटराज टॉकिज 9.60
  संभाजी पार्क  
  बालगंधर्व रंगमंदिर  
  मॉडर्न हायस्कूल  
  जंगली महाराज मंदिर  
7 सिमला ऑफिस/शिवाजीनगर 11.00
     
     
मार्गाचे अंतर 11.00 कि.मी.
वारंवारीता 25 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धनकवडी 635 2100
सिमला ऑफिस 725 2220

28: मार्ग क्र.27 भारती विद्यापीठ ते शिवाजीनगर स्टेशन (बस संख्या 4)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कॉम्प्युटर कॉलेज 0.00
  भारती विद्यापिठ होस्टेल  
  भारती विद्यापीठ गेट  
  चैतन्यनगर  
2 बालाजीनगर 1.60
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातूबाग 3.40
  आरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापरकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
4 स्वारगेट 5.50
  सारसबाग, हिराबाग  
  माडीवाले कॉलनी  
  एसपी कॉलेज  
  महाराष्ट्र मंडळ  
5 साहित्य परिषद 7.90
6 डेक्कन चौक / नटराज टॉकीज 9.10
  बालगंधर्व रंग मंदीर  
  मॉर्डन हायस्कूल  
  जंगली महाराज मंदीर  
  सिमला ऑफिस  
7 शिवाजीनगर स्टेशन 11.10
     
मार्गाचे अंतर 11.10 कि.मी.
वारंवारीता 25 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कॉम्प्युटर कॉलेज 600 2000
शिवाजीनगर स्टेशन 650 2050

29: मार्ग क्र.28 कात्रज ते शिवाजीनगर स्टेशन (बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 कात्रज 0.00
  कात्रज पेशवे तलाव  
  राजेश कॉर्नर  
  प्रगती उद्यान  
  राजेश सोसायटी  
  गंगा ओशन पार्क  
2 लेकटाऊन गेट नं. 2 2.40
  लेकटाऊन गेट नं. 1  
  महालक्ष्मी नगर कॉर्नर सोसायटी  
  स्टेट बँक कॉलनी  
  चिंतामणी सोसायटी  
3 लोअर इंदिरानगर 4.10
  भारती ज्योती स्ओसायटी  
  बिबवेवाडी  
  कोठारी कॉ.  
4 वसंत बाग 5.60
  ई.एस.आय. हॉस्पिटल  
  अरण्येश्वर कॉर्नर/पुष्प मंगल कार्यालय  
  भापकर पेट्रोल पंप/सिटी प्राईड  
  पंचमी/एसटी कॉलनी  
5 स्वारगेट 7.70
  सारसबाग/स्व्आरगेट कॉर्नर  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक/मामलेदार कचेरी  
  शनिपार येताना मंडई  
6 अप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 9.60
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
7 शिवाजीनगर स्टेशन 11.10
     
मार्गाचे अंतर 11.10 कि.मी.
वारंवारीता 50 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 630 2115
शिवाजीनगर स्टेशन 725 2215

30: मार्ग क्रमांक -29 स्वारगेट ते विश्रांतवाडी (बीआरटी मार्ग) (बस संख्या 12)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट पो.लाईन/पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  एस.टी.डेपो  
  मीरा सोसायटी/चाकण ऑईल मिल  
2 गोळीबार मैदान/कॅन्टोंमेंट हॉस्पिटल 2.30
  म.गांधी बसस्थानक  
  जूना पूलगेट  
  बॉम्बे गॅरेज  
3 वेस्टएंड/अरोरा टॉवर 5.30
  जी.पी.ओ.  
  ससून/आंबेडकर पुतळा  
4 पुणे स्टेशन/येताना अलंकार टॉकीज 6.60
  रूबी हॉल येताना जहांगीर हॉस्पिटल  
  वाडीया कॉलेज  
  गुरूप्रसाद बंगला  
5 बंडगार्डन 8.90
  येरवडा  
  सादलबाबा दर्गा  
6 यु.पी.हॉटेल 10.80
  डेक्कन कॉलेज  
  आंबेडकर सोसायटी  
  होमगार्ड ऑफिस  
  नवीन आर.टी.ओ.  
7 फुलेनगर 12.70
  पोलिस लाईन  
  मेंटल कॉर्नर/विश्रांतवाडी पो.स्टेशन  
  शांतीनगर/प्रतिकनगर/मोझेनगर  
  साठे बिस्किट  
8 विश्रांतवाडी 14.50
     
मार्गाचे अंतर 14.50 कि.मी.
dma§dmarVm 10
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण
स्वारगेट 540 2240
विश्रांतवाडी 635 2250

31: मार्ग क्र.29 (अ) स्वारगेट ते आळंदी दर्शन (नागपूरचाळ, 509 मार्गे) (बससंख्या 6)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 स्वारगेट 0.00
  स्वारगेट पो.लाईन/पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  एस.टी.डेपो  
  मीरा सोसायटी/चाकण ऑईल मिल  
2 गोळीबार मैदान/कॅन्टोंमेंट हॉस्पिटल 2.30
  म.गांधी बसस्थानक  
  जूना पूलगेट  
  बॉम्बे गॅरेज  
3 वेस्टएंड/अरोरा टॉवर 5.30
  जी.पी.ओ.  
  ससून/आंबेडकर पुतळा  
4 पुणे स्टेशन/येताना अलंकार टॉकीज 6.60
  रूबी हॉल येताना जहांगीर हॉस्पिटल  
  वाडीया कॉलेज  
  गुरूप्रसाद बंगला  
5 बंडगार्डन / महात्मा गांधी उद्यान 8.60
  येरवडा गांव  
  गुंजन कॉर्नर  
  निता पार्क  
6 नेताजी हायस्कू ल 10.40
  विक्रीकर कार्यालय  
  येरवडा पोस्ट ऑफिस  
7 नागपूरचाळ 11.60
  गार्डरूम  
  सेंट्रल स्कूल  
  509  
8 विद्यानगर 14.00
  गांधी अ‍ॅसिड कंपनी  
  रेणूका बंगला  
  कस्तूरबा जनरल हॉस्पिटल  
9 विश्रांतवाडी 15.60
  आर डी कॉलनी  
  कळसगांव  
  पठाण बाबा दर्गा  
10 म्हस्केवस्ती 17.20
  परेड ग्रांऊड  
  वायरलेस कॉलनी  
11 वाळके मळा / एआयटी कॉलेज 19.80
  दिघी गांव  
  मित्र सहकार नगर  
12 दत्तनगर 21.20
  मैल दगड क्र.7 - टेल्को गोडाऊन  
  मॅगझीन-भोसरी फाटा  
  मोझे विद्यालय  
13 ज्ञानेश्वर जुने निवास - साई मंदिर 23.50
  निरमा कंपनी-फरशी कारखाना  
  गोखले मळा-संकल्प गार्डन  
  वडमुखवाडी  
  चोवीसा वाडी  
14 चऱ्होली फाटा 26.10
  काटे वस्ती  
  काळेवाडी पंप  
  देहू फाटा  
15 नविन एस टी स्टॅ न्ड 27.60
16 आळंदी 28.60
मार्गाचे अंतर 28.60 कि.मी.
dma§dmarVm 30 {_
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण
स्वारगेट 525 2250
आळंदी दर्शन 615 2350

32: मार्ग क्र.30 मार्केटयार्ड ते घोटावडेफाटा (बस संख्या 6)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 मार्केटयार्ड 0.00
  गोडाऊन  
2 शिवाजीपुतळा काळूबाई मंदीर 0.90
  मॅफको कंपनी  
  भाजी मार्केट  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
3 स्वारगेट 3.10
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकुळ भवन  
  हिराबाग , शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
4 अप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉकीज 5.30
  शनिवार वाडा  
  मंगला टॉकीज, मनपा  
  शिवाजी पुतळा  
  सिमला ऑफिस  
5 म्हसोबा गेट / शेतकी कॉलेज 7.70
  पंपिग स्टेशन  
  मफतलाल बंगला  
  रेंजहिल्स कॉर्नर  
  गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज  
6 पुणे विद्यापिठ गेट 9.60
  चव्हाणनगर /वायरलेस ऑफिस  
  लॉयला हायस्कूल  
  एनसीएल कॉलनी  
  एनसीएल गोल मार्केट  
7 एनसीएल लबॉरेटरी 18.60
  लमाणवस्ती / मॅरोड कंपनी  
  एआरडी ऑफिस  
  आयएमडी कॉलनी  
  जकातनाका  
8 पाषाण गांव 14.90
  पूल  
  विटभट्टी  
  पांडवनगर  
9 अभिनव कला विद्यालय 16.70
  रणवरे वस्ती / जकातनाका  
10 रवीनगर / तापकिर वस्ती 18.90
11 सूस गांव 19.70
  शितोळे वस्ती  
  लुपीक कंपनी फाटा  
12 संजय निलगिरी गार्डन / शिंदे वस्ती 21.70
  ढमाले वस्ती  
13 नांदेगाव फाटा 23.70
  गायकवाड वस्ती  
14 शितोळे वस्ती 26.20
  गावडे वस्ती  
  सातव वस्ती  
15 लवळे गांव 27.30
  राऊतवाडी  
  इनामदारवस्ती  
  राऊतनगर  
16 डेट वायलर कंपनी 29.30
  लवळेफाटा  
17 पिरंगुट एस टी स्टॅण्ड 30.30
18 घोटावडेफाटा 31.50
मार्गाचे अंतर 31.50 कि.मी.
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
मार्केटयार्ड 550 2130
घोटावडेफाटा 630 2235

33: मार्ग क्र.31 धनकवडी ,तळजाई पठार ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 10)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 धनकवडी / तळजाई पठार 0.00
  शंकर दर्शन सोसा  
  हत्ती चौक  
  संभाजीनगर  
2 विश्वेश्वर बँक / शंकर महाराज मठ 2.00
  पद्मावती  
3 सारंग सोसायटी 4.10
  लक्ष्मीनगर कॉर्नर  
  शिवदर्शन वसाहत / स्टेट बँक कॉलनी  
  पर्वती दर्शन वसाहत  
  लक्ष्मीनारायण थियटर  
4 स्वारगेट बस स्टँड 6.10
  स्वारगेट पो.लाईन / पीएमटी डेपो  
  घोरपडेपेठ कॉलनी  
  एस.टी.विभागीय कार्यालय  
  रामोशी गेट  
5 जैन मंदीर /येताना कस्तुरे चौक 8.10
  सुभानशहा दर्गा येताना गोंविद हलवाई चौक  
  फडके हौद येताना दारूवाला पूल  
6 कमला नेहरू हॉस्पिटल 9.50
  सदानंद नगर  
  15 ऑगस्ट लॉज  
  जिल्हा परिषद  
  ससून / आंबेडकर पुतळा  
  साधू वासवानी पुतळा येताना जीपीओ  
7 पुणे स्टेशन 12.00
     
मार्गाचे अंतर 12.00 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धनकवडी / तळजाई पठार 530 2215
पुणे स्टेशन 625 2310

34: मार्ग क्र. 32 भारती विद्यापीठ (कॉम्प्युटर कॉलेज) ते आळंदी दर्शन (नागपूरचाळ, 509 मार्गे) (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 कॉम्प्युटर कॉलेज 0.00
  भारती विद्यापिठ होस्टेल  
  भारती विद्यापीठ गेट  
  चैतन्यनगर  
2 बालाजीनगर 1.60
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातूबाग 3.40
  आरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापरकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
4 स्वारगेट 5.50
  स्वारगेट पो.लाईन/पीएमटी डेपो  
  घोरपडे पेठ कॉलनी  
  एस.टी.डेपो  
  मीरा सोसायटी/चाकण ऑईल मिल  
5 गोळीबार मैदान/कॅन्टोंमेंट हॉस्पिटल 7.80
  म.गांधी बसस्थानक  
  जूना पूलगेट  
  बॉम्बे गॅरेज  
6 वेस्टएंड/अरोरा टॉवर 10.80
  जी.पी.ओ.  
  ससून/आंबेडकर पुतळा  
7 पुणे स्टेशन/येताना अलंकार टॉकीज 12.10
  रूबी हॉल येताना जहांगीर हॉस्पिटल  
  वाडीया कॉलेज  
  गुरूप्रसाद बंगला  
8 बंडगार्डन / महात्मा गांधी उद्यान 14.10
  येरवडा गांव  
  गुंजन कॉर्नर  
  निता पार्क  
9 नेताजी हायस्कू ल 15.90
  विक्रीकर कार्यालय  
  येरवडा पोस्ट ऑफिस  
10 विद्यानगर 17.10
  गांधी अ‍ॅसिड कंपनी  
  रेणूका बंगला  
  कस्तूरबा जनरल हॉस्पिटल  
11 नागपूरचाळ 19.50
  गार्डरूम  
  सेंट्रल स्कूल  
  509  
12 विश्रांतवाडी 21.10
  आर डी कॉलनी  
  कळसगांव  
  पठाण बाबा दर्गा  
13 म्हस्केवस्ती 22.70
  परेड ग्रांऊड  
  वायरलेस कॉलनी  
14 वाळके मळा / एआयटी कॉलेज 25.30
  दिघी गांव  
  मित्र सहकार नगर  
15 दत्तनगर 26.70
  मैल दगड क्र.7 - टेल्को गोडाऊन  
  मॅगझीन-भोसरी फाटा  
  मोझे विद्यालय  
16 ज्ञानेश्वर जुने निवास - साई मंदिर 29.00
  निरमा कंपनी-फरशी कारखाना  
  गोखले मळा-संकल्प गार्डन  
  वडमुखवाडी  
  चोवीसा वाडी  
17 चऱ्होली फाटा 31.60
  काटे वस्ती  
  काळेवाडी पंप  
  देहू फाटा  
18 नविन एस टी स्टॅ न्ड 33.10
19 आळंदी 34.10
     
मार्गाचे अंतर 34.10 कि.मी.
वारंवारीता 4 तास 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
भारती विद्यापीठ (कॉम्प्युटर कॉलेज) 635 1945
आळंदी दर्शन 835 2145

35: मार्ग क्र.33 धनकवडी तळजाई पठार ते न.ता.वाडी (बस संख्या 5)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 धनकवडी / तळजाई पठार 0.00
  शंकर दर्शन सोसा  
  हत्ती चौक  
  संभाजीनगर  
2 विश्वेश्वर बँक / शंकर महाराज मठ 2.00
  पद्मावती  
  पद्मावती पावर हाउस  
  दाते स्टॉप  
  गांधी ट्रेनिंग / अध्यात्मीक विद्यालय  
3 सारंग सोसायटी 4.60
  लक्ष्मीनगर कॉर्नर / गजानन म मंदिर  
  शिवदर्शन वसाहत  
  येताना पंचमी हॉटेल  
  लक्ष्मी नारायण  
4 स्वारगेट येताना नेहरूस्टेडीयम 6.40
  स्वारगेट कॉर्नर - गोकुळ भवन  
  हिराबाग- शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
5 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 8.40
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
6 न.ता.वाडी 10.60
     
मार्गाचे अंतर 10.60 कि.मी.
वारंवारीता 20 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धनकवडी / तळजाई पठार 620 2120
न.ता.वाडी 710 2215

36: मार्ग क्र.36 मनपा भवन ते चिंचवडगांव (बस संख्या 11)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 मनपा भवन 0.00
  सावरकर भवन / शिवाजी पुतळा  
  मॉडर्न हायस्कूल  
  सिमला ऑफिस  
2 म्हसोबा गेट 2.60
  पंपिग स्टेशन  
  मफतलाला बंगला  
  रेंंजहिल्स कॉर्नर  
  गव्हर्मेंट पोलिटेकनिक कॉलेंज  
3 पुणे विद्यापीठ गेट 4.50
  राजभवन / गव्हर्नर हाऊस  
  बॉईज बटालियन  
4 कस्तुरबा झोपडपट्टी 6.40
  सिंधी कॉलनी  
  आयटीआय / ब्रेमन चौक  
  बॉडी गेट  
5 औंध गांव 7.70
  सांगवी फाटा  
  टी.बी.हॉस्पिटल  
  इ.एस.आय.हॉस्पिटल  
6 औंध पोस्ट 9.90
  पिंपळे निलख फाटा / रक्षकनगर  
  मिलिटरी स्टोअर्स  
7 वाकड फाटा / कासराई फाटा 11.30
  जगताप डेअरी  
8 कस्पटे वस्ती /15 नंबर 13.30
  रहाटणी फाटा  
  काळेवाडी फाटा  
  संतोषनगर  
9 लक्ष्मण नगर 15.00
  थेरगांव फाटा / डांगे चौक  
  पद्मजी पेपर मिल  
10 दत्तनगर / गायकवाड वस्ती 17.20
  जकात नाका / पवनापूल  
  जय हिंद विद्यालय  
11 चिंचवड गांव 19.00
     
मार्गाचे अंतर 19.00 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
मनपा भवन 520 2305
चिंचवड गांव 615 2405

37: मार्ग क्र.37 सहकारनगर ते न.ता.वाडी (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 सहकार नगर 0.00
  चिंतामणीनगर  
  सारंग सोसायटी  
  लक्ष्मीनगर कॉर्नर  
  लक्ष्मीनगर पोलिस चौकी  
  पर्वती पयथा  
2 महिला मंडळ 2.20
  निलायम टॉकीज  
  भावे हॉस्पिटल / ना.सी.फडके सभागृह  
  सारसबाग बस स्टॅन्ड  
  भिकारदास मारूती येताना शिवाजी मराठा  
  शनिपार येताना मंडई  
3 आप्पा बळवंत चौक येताना वसंत टॉ. 5.10
  दक्षिण मुखी मारूती  
  शनिवार वाडा / कसबा पोलिस चौकी  
  मनपा / मंगला टॉकीज  
  शिवाजी पुतळा / सिव्हिल कोर्ट  
  सिमला ऑफिस  
  शिवाजीनगर एसटी स्टॅन्ड  
4 नतावाडी 7.00
     
मार्गाचे अंतर 07.00 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
सहकार नगर 650 2000
नतावाडी 610 2120

38: मार्ग क्र.38 धनकवडी ते नतावडी (बस संख्या 10)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 धनकवडी 0.00
  गुलाबनगर  
  दौलतनगर कॉर्नर  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातूबाग 3.80
  अरणेश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रॉल पंप  
  एस टी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थिएटर  
4 स्वारगेट बस स्थानक 6.10
  स्वारगेट कॉर्नर  
  हिराबाग , शिवाजी मराठा हायस्कूल  
  भिकारदास मारूती येताना शाहू चौक  
  शनिपार येताना मंडई  
5 अ. ब. चौक येताना वसंत टॉकीज 8.00
  शनिवार वाडा  
  मंगला टॉकीज, मनपा  
  शिवाजी पुतळा  
  सिमला ऑफिस  
  शिवाजीनगर एसटी स्टँड  
6 नतावाडी डेपो 9.70
     
मार्गाचे अंतर 09.70 कि.मी.
वारंवारीता 20 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धनकवडी 550 2200
नतावाडी 645 2250

39: मार्ग क्र.39 धनकवडी ते पुणे स्टेशन (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 धनकवडी 0.00
  प्रतिभानगर  
  गुलाबनगर  
  दौलतनगर  
2 बालाजीनगर 2.10
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातूबाग 3.80
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  मॅफको कंपनी  
4 शिवाजीपुतळा / काळूबाई मंदीर 4.90
  वखार महामंडळ  
  पोस्टल कॉलनी  
  कॅनॉल झोपडपट्टी  
5 अप्सरा टॉकीज 6.50
  सोनावणे हॉस्पिटल / सोनमार्ग  
  रामोशी गेट  
  एडीकॅम्प चौक / पद्शाली पूरा  
  संत कबीर चौक / नानापेठ  
6 पॉवर हॉऊस / रास्तापेठ 8.70
  एम्प्लॉमेंट ऑफिस  
  स्टेट बँक  
  ससून / येताना इन कम टॅक्स  
7 पुणे स्टेशन 11.50
     
मार्गाचे अंतर 11.50 कि.मी.
वारंवारीता 35 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
धनकवडी 615 2130
पुणे स्टेशन 700 2220

40: मार्ग क्र.40 पटवर्धन बाग /साकेत सोसायटी ते म. फुले मंडई बसस्थानक (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 साकेत सोसायटी 0.00
  पटवर्धन बाग / लक्ष्मीनारायण सोसा.  
  कमिन्स चौक / गोडसे चौक  
  मेहेंदळे गॅरेज  
2 महादेव मंदिर 1.30
  नळ स्टॉप / चर्च  
  पेट्रोल पंप  
  गरवारे कॉलेज  
3 संभाजीपूल कॉर्नर 3.30
  अलका टॉकिज  
  चित्रशाळा येताना विजय टॉकिज  
  सदाशिव पेठ हौद येताना कुंटे चौक  
  विश्रामबागवाडा  
4 म. फुले मंडई 5.30
     
मार्गाचे अंतर 05.30 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
साकेत सोसायटी 900 1920
म. फुले मंडई 830 1845

41: मार्ग क्र.41 मार्केटयार्ड ते दापोडीगांव (बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 मार्केटयार्ड 0.00
  गोडाऊन  
  गिरिधर भवन  
2 महर्षीनगर / संत नामदेव शाळा 1.40
  मुकुंदनगर  
  महर्षीनगर शाळा  
  अहिरेश्वरवाडी  
  किर्लोस्कर प्रेस  
  लक्ष्मीनारायण थियटर  
3 स्वारगेट 4.00
  स्वारगेट कॉर्नर  
  हिारबाग  
  माडीवाले कॉलनी  
  एसपीकॉलेज  
  महाराष्ट्र मंडळ  
4 साहित्य परिषद 6.00
5 गुडलक चौक 6.10
  बालशिक्षण मंडळ  
  पवार क्वाटर्स /साने डेअरी  
  भांडारकर इन्स्टिट्यूट  
  बालभारती / सिम्बॉयसिस कॉलेज  
6 शेती महामंडळ 8.00
  रामोशीवाडी/वेताळबाबा चौक  
  शिवाजी हौसिंग सोसायटी  
7 बहिरटवाडी 9.10
  चतु:श्रुंगी पायथा  
8 पुण विद्यापिठ गेट 10.30
  चव्हाणनगर  
  सकाळनगर  
9 सिंध कॉलनी 11.80
  बाणेर फाटा  
  सानेवाडी  
  आनंदपार्क / किर्लोस्कर बंगला  
10 आय टी आय 13.50
  पोलिस वर्कशॉप  
  बॉडीगेट /प्लाझा  
  औंध गाव  
11 सांगवी गाव फाटा 15.70
  नर्सिंग क्वाटर्स  
  नवी सांगवी  
  शितोळेनगर कॉर्नर  
  आनंदनगर  
  महादेव मंदिर  
  बुध्दविहार  
12 सांगवीगाव/ वसंतदादा पुतळा 17.80
  स्वामी विवेकानंद विद्या. मंदिर  
  शिवाजीपुतळा  
13 दापोडीगांव मंत्री निकेतन 19.30
मार्गाचे अंतर 19.30 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास 05 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
मार्केटयार्ड 715 1835
दापोडीगांव मंत्री निकेतन 835 2000

42: मार्ग क्र.42 कात्रज ते निगडी/ भक्ती शक्ती (बस संख्या 20)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कात्रज 0.00
  मोरेबाग  
  सावंत विहार  
  दूध डेअरी/ सर्पोद्यान  
  भारती विद्यापीठ गेट  
  चैतन्यनगर  
2 बालाजीनगर 2.10
  विश्वेश्वर बँक  
  शंकर महाराज मठ  
  पद्मावती कॉर्नर  
3 नातुबाग 3.80
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  एसटी कॉलनी  
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
4 स्वारगेट स्टॅन्ड 6.10
  नेहरू स्टेडियम  
  पर्वती पायथा  
5 दांडेकर पूल 7.90
  लोकमान्य नगर  
  गांजवे वाडी / अलका  
6 डेक्कन जिमखाना / नटराज 10.10
  बालगंधर्व रंग मंदीर  
  मॉर्डन हायस्कूल  
  जंगली महाराज मंदीर  
7 इंजिनिअरिंग कॉलेज होस्टेल 11.60
  पाटील इस्टेट  
  लेबर ऑफिस  
8 बजाज शो-रूम वाकडेवाडी 13.20
  दुधडेअरी मरीआई गेट  
  पोल्ट्री फार्म  
  राजा बंगला  
9 खडकी पोष्ट 14.90
  फॅक्टरी हॉस्पिटल  
  खडकी स्टेशन - जयहिंद  
  गोपीचाळ  
10 बोपोडी जकात नाका 17.00
  दापोडी  
11 फुगेवाडी 18.80
  सॅन्डवीक  
  अल्फा लावल - अ‍ॅटलास कंपनी  
  मार्शल  
12 कासारवाडी 21.00
  नाशिक फाटा  
  डायची कंपनी  
  वल्लभनगर-संत तुकाराम नगर  
13 इंडियन कार्ड कंपनी 23.00
  डेअरी फार्म  
  एच.ए.फॅक्टरी  
  खराडवाडी  
  पिंपरी बसस्थानक  
  क्वालिटी स्टील कं.पि.चिं मनपा  
14 गरवारे नायलॉन कंपनी 25.10
  कुपर इंजिनिअंरिंग कंपनी  
  चिंचवड स्टेशन  
  मेहता हॉस्पिटल सांगवी कंपनी  
  डेवीड ब्राऊन कंपनी  
  काळभोर नगर  
15 रस्टन कंपनी 27.90
  आकुर्डी - खंडोबा चौक  
  बजाज अ‍ॅटो  
  प्राधिकरण चौक - फॉरमाईका कं  
16 निगडी 29.00
17 भक्ती शक्ती डेपो 29.70
मार्गाचे अंतर 29.70 कि.मी.
वारंवारीता 15 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 530 2305
भक्ती शक्ती डेपो 545 2315

43: मार्ग क्रमांक -43 कात्रज ते निगडी (भक्ती शक्ती) (बस संख्या 22)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 कात्रज 0.00
  दत्तनगर  
2 त्रिमूर्ती गार्डन 2.00
  आंबेगांव  
  शुभम हॉटेल  
3 कृष्णाई मंगल कार्यालय 4.00
  वडगांव बुआ, हायवे पूल  
4 दौलतनगर/पाटीलबाग 6.00
  वारजे गांव, हायवे पूल  
5 कृष्णा प्लाझा/चर्च 8.00
  सिप्ला सेंटर  
  रूणवाल प्रोजेक्ट  
  करण ग्रीन्स  
6 फुटीरा कॉम्पलेक्स 10.00
  रविराज रेसिडेंसी  
7 चांदणी चौक पूल/वेदभवन 12.00
  परांजपे स्किम  
8 निसर्ग/आदित्य ग्रुप 14.00
  डीएसके टोयाटा शोरूम  
9 एचआरए रिलन्स 16.00
  पाषाण तळे, सुतारवाडी  
10 सायली रेस्टॉरंट 18.00
  सूस फाटा  
11 शिवसागर मंगल कार्यालय 20.00
  यशोदा निवास  
  म्हाळुंगे फाटा /राधा हॉटेल  
12 शिवाजी स्टेडीयम 22.00
  दिगंबर मार्बल  
13 हिंजवडी जकातनाका 24.00
  बी यु भंडारी शोरूम  
14 वाकड पोलीस स्टेशन 26.00
  आण्णाभाऊ साठेनगर  
  अर्चना रेस्टॉरंट  
  डांगे चौक  
  पेपर मिल  
15 दत्तनगर 28.00
  पवना पूल  
  वाल्हेरवाडी फाटा  
16 चिंचवडगांव 30.00
  एल्प्रो कंपनी  
  गावडे कॉलनी  
17 लोकमान्य हॉस्पीटल 32.00
  चिंचवड स्टेशन  
  जयश्री टॉकिज  
  मेहता हॉस्पीटल  
  काळभोरनगर  
18 रस्टन कंपनी 34.00
  आकुर्डी /खंडोबा माळ  
  बजाज अ‍ॅटो कंपनी  
  प्राधिकरण चौक  
19 निगडी 36.00
20 भक्ती शक्ती 36.60
मार्गाचे अंतर 36.60 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
कात्रज 530 2245
भक्ती शक्ती डेपो 550 2245

44:मार्ग क्रमांक -46 स्वारगेट - धानोरी - लोहगांव (मार्गे अ‍ॅम्यु.फॅक्टरी गेट) (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट बसस्थानक 0.00
  स्वारगेट कॉर्नर  
  हिराबाग  
  माडीवाले कॉलनी  
  एस.पी.कॉलेज  
  महाराष्ट्र मंडळ  
2 साहित्य परिषद 2.30
3 डेक्कन जिमखाना/ नटराज 3.50
  बालगंधर्व रंगमंदीर  
  मॉडर्न हायस्कूल  
  जंगली महाराज मंदीर  
  इंजिनियरिंग कॉलेज होस्टेल  
4 पाटील इस्टेट 5.90
  लेबर ऑफिस  
  बजाज शोरूम वाकडेवाडी  
  मरिआईगेट  
  पोल्ट्री फार्म  
5 मुळारोड 8.50
  सर्जन क्वॉर्टस  
  मॅथेडीस्ट चर्च  
  अ‍ॅम्यनिशन फॅक्टरी रोड  
6 अ‍ॅम्युनिशन स्टोअर कॅन्टीन 10.20
  अम्युनिशन फॅक्टरी गेट  
7 अर्सनल फॅक्टरी गेट 12.30
  512 फॅक्टरी गेट  
  ऑडनन्स क्लब  
  मुळा हाऊस  
  कॅडलॉक रोड  
8 पोलिस लाईन / म्हसोबा मंदीर 14.30
  शांतीनगर कॉर्नर  
  साठे बिस्किट  
9 विश्रांतवाडी जकात नाका 16.20
  क्वॉर्टर्स  
  दगडीखाण/पाण्याची टाकी  
  भैरवनगर  
10 गोकुळनगर 18.10
  गुरूदेव दत्तनगर  
  धानोरी शाळा  
11 धानोरी गांव 19.80
  माधवनगर  
12 कमलपार्क 20.50
  कमलपार्क सोसायटी  
  तोरणा गार्डन  
  साठेनगर  
  पाण्याची टाकी / मोझे विद्यालय  
13 लोहगांव 23.50
मार्गाचे अंतर 23.50 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 20 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट बसस्थानक 545 1815
लोहगांव 655 1930

45: मार्ग क्र. 47 शनिवारवाडा ते सणसवाडी (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल 0.00
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 बसंत टॉकीज येताना अ.ब. चौक 0.60
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 3.40
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
4 विठ्ल वाडी जकात नाका 6.00
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
5 आनंद नगर 7.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
6 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 9.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  लगड वस्ती  
7 मते पट / ससा कंपनी 11.00
  नांदेड फाटा  
  जाधव वाडी / अंध शाळा  
8 सी.डब्ल्यु.पी.आर.एस.गेट नं 1 12.90
  नांदोशी फाटा  
9 निवेदिता झुला घर / किरकट वाडी 14.20
  माळवाडी किरकट वाडी  
  हगवणे पडवळ  
10 माळ हगवणे वस्ती 15.10
  नांदोशी / लिंबाचे झाड  
11 नांदोशी गांव 16.60
  जीवन शिक्षण मंदीर वांजळ वाडी  
12 सणस वाडी 17.70
     
मार्गाचे अंतर 17.70 कि.मी.
वारंवारीता 3 तास
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल 7:50 19:20
सणसवाडी 6:50 17:20

46: मार्ग क्र.48 पुणे स्टेशन ते वेणूताई चव्हाण कॉलेज (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 पुणे स्टेशन 0.00
  जीपीओ  
  कलेक्टर कचेरी / ससून हॉस्पिटल  
  गुजराती धर्मशाळा  
2 गाडीतळ पोलिस चौकी / जुना बाजार 2.10
  आरटीओ/ संगम पूल  
  इंजिनिअरिंग कॉ/ संचेती हॉस्पिटल  
3 सिमला ऑफिस / एसएससी बोर्ड 3.90
  जंगली महाराज मंदीर  
  मॉर्डन हायस्कूल  
  बालगंधर्व रंग मंदीर / संभाजीपार्क  
4 डेक्कन जिमखाना / नटराज 6.00
  अलका टॉकीज /गांजवे वाडी  
  लोकमान्य नगर  
  राजेंद्रनगर  
  म्हात्रेपूल  
  दत्तवाडी म्हसोबा चौक  
5 रक्षा लेखा सोसायटी 9.10
  गणेश मळा  
  विट भट्टी / गणपती नगर  
6 विठ्ठलवाडी जकात नाका 10.30
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी / विठ्ठलमंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
7 आनंद नगर 12.00
  गणेश आपर्टमेंट  
  कुदळेबाग / माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम पाईप कंपनी / निरंजन पार्क  
  वड गांव बुद्रुक फाटा  
8 वडगांव बुद्रुक 14.40
  जाधव नगर  
  चैतन्य नगर  
9 वेणूताई कॉलेज पायथा / खडी मशीन 16.00
10 वेणूताई चव्हाण कॉलेज 16.80
     
मार्गाचे अंतर 16.80 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
पुणे स्टेशन 710 1825
वेणूताई चव्हाण कॉलेज 810 2025

47: मार्ग क्र.49 पुणे स्टेशन ते खानापूर (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 पुणे स्टेशन 0.00
  जीपीओ / सेंट मीरा शाळा  
  कलेक्टर कचेरी ससून  
  जिल्हापरिषद / बोल्हाई माता मंदीर  
  केईएम हॉस्पिटल  
2 आपोलो टॉकीज / रास्ता पेठ 2.30
  दारूवाला पूल येताना फडके हौद  
  सोन्यामारूती चौक येताना लाल महाल  
3 सिटी पोस्ट येताना अप्पा बळवंत चौक 3.80
  कॉम वेल्थ  
  कुंटै चौक येताना सदाशिव पेठ हौद  
  गोखले हॉल येताना चित्र शाळा  
  विजय टॉकीज  
  कुलकर्णी पेट्रोल पंप  
4 अलका टॉकीज /गांजवे वाडी 5.40
  प्रकाश चिकन सेंटर  
  लोकमान्य नगर  
  दांडेकर पूल  
  पानमळा सहवास हॉल  
  दत्तवाडी फाटा  
  जलशुद्धीकरण  
5 रक्षा लेखा सोसायटी 7.20
  गणेश मळा  
  विट भट्टी / गणपती नगर  
6 विठ्ठलवाडी जकात नाका 8.50
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी / विठ्ठलमंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
7 आनंद नगर 10.20
  गणेश आपर्टमेंट  
  कुदळेबाग / माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम पाईप कंपनी  
  वड गांव बुद्रुक फाटा  
8 धायरी फाटा / सणस विद्यालय 12.20
  लगड वस्ती  
9 मते पट / ससा कंपनी 13.50
  नांदेड फाटा  
  जाधव वाडी / अंध शाळा  
10 सी.डब्ल्यु.पी.आर.एस.गेट नं 1 15.40
  नांदोशी फाटा / किरकट वाडी  
  कोल्हे वाडी  
  यशवंत विद्यालय / लमाण वस्ती  
11 खडकवासला गांव 17.60
  खडकवासला धरण  
  एमईएस कॅन्टीन  
  चिल्ड्रन्स स्कूल  
12 आयएटी गेट / गिरीनगर 19.70
  खिरीड वस्ती / नवी एक्सपीरिमेंट  
  संत धर्माजी समाधी  
13 गोऱ्हे बुआ गांव 21.90
  गोऱ्हे बुआ जीवन शिक्षण मंदीर  
14 डोणजे गांव फाटा 23.50
  पायगुडे वस्ती  
  वेंकटेशन पोल्ट्री फार्म  
15 गोऱ्हे खुर्द 25.50
  माताळ वाडी  
16 खानापूर 27.70
मार्गाचे अंतर 27.70 कि.मी.
वारंवारीता - 3 तास
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
पुणे स्टेशन 725 1845
खानापूर 600 2015

48: मार्ग क्र.50 शनिवारवाडा ते सिहंगड पायथा (बस संख्या 5)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल 0.00
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 बसंत टॉकीज येताना अ.ब.चौक 0.60
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  शिवाजी मराठा हायस्कूल ,  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 3.40
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
4 विठ्ल वाडी जकात नाका 6.00
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
5 आनंद नगर 7.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
6 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 9.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  लगड वस्ती  
7 मते पट / ससा कंपनी 11.00
  नांदेड फाटा  
  जाधव वाडी / अंध शाळा  
8 सी.डब्ल्यु.पी.आर.एस.गेट नं 1 12.90
  नांदोशी फाटा / किरकट वाडी  
  कोल्हे वाडी  
  यशवंत विद्यालय / लमाण वस्ती  
9 खडकवासला गांव 15.10
  खडकवासला धरण  
  एमईएस कॅन्टीन  
  चिल्ड्रन्स स्कूल  
10 आयएटी गेट / गिरीनगर 17.20
  खिरीड वस्ती / नवी एक्सपीरिमेंट  
  संत धर्माजी समाधी  
11 गोऱ्हे बुआ गांव 19.40
  गोऱ्हे बुआ जीवन शिक्षण मंदीर  
12 डोणजे गांव फाटा 21.00
  डोणजे गांव  
  हरिजन वस्ती  
  सिहंगड हॉटे ल  
13 गोळे वाडी 22.50
  मांढरे वस्ती / पोळे फाटा  
  टिळक बाग  
14 सिंहगड पायथा / आतेकर वस्ती 24.80
मार्गाचे अंतर 24.80 कि.मी.
वारंवारीता 35 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शनिवारवाडा 730 2130
सिंहगड पायथा 615 2240

49: मार्ग क्र.51 शिवाजीनगर स्टेशन ते धायरी/मारूती मंदिर /डी एस के(बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल 0.00
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 बसंत टॉकीज येताना अ.ब.चौक 0.60
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  शिवाजी मराठा हायस्कूल ,  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 3.40
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
4 विठ्ल वाडी जकात नाका 6.00
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
5 आनंद नगर 7.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
6 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 9.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  लगड वस्ती  
7 मते पट / ससा कंपनी 11.00
  नांदेड फाटा  
  जाधव वाडी / अंध शाळा  
8 सी.डब्ल्यु.पी.आर.एस.गेट नं 1 12.90
  नांदोशी फाटा / किरकट वाडी  
  कोल्हे वाडी  
  यशवंत विद्यालय / लमाण वस्ती  
9 खडकवासला गांव 15.10
  खडकवासला धरण  
  एमईएस कॅन्टीन  
  चिल्ड्रन्स स्कूल  
10 आयएटी गेट / गिरीनगर 17.20
  खिरीड वस्ती / नवी एक्सपीरिमेंट  
  संत धर्माजी समाधी  
11 गोऱ्हे बुआ गांव 19.40
  गोऱ्हे बुआ जीवन शिक्षण मंदीर  
12 डोणजे गांव फाटा 21.00
  डोणजे गांव  
  हरिजन वस्ती  
  सिहंगड हॉटे ल  
13 गोळे वाडी 22.50
  मांढरे वस्ती / पोळे फाटा  
  टिळक बाग  
14 सिंहगड पायथा / आतेकर वस्ती 24.80
मार्गाचे अंतर 24.80 कि.मी.
वारंवारीता 35 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शनिवारवाडा 730 2130
सिंहगड पायथा 615 2240

50: मार्ग क्र.52 स्वारगेट ते वरदाडे गांव (बस संख्या 8)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 स्वारगेट 0.00
2 पर्वती पयथा 1.40
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
3 विठ्ल वाडी जकात नाका 4.00
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
4 आनंद नगर 5.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
5 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 7.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  लगड वस्ती  
6 मते पट / ससा कंपनी 9.00
  नांदेड फाटा  
  जाधव वाडी / अंध शाळा  
7 सी.डब्ल्यु.पी.आर.एस.गेट नं 1 10.90
  नांदोशी फाटा / किरकट वाडी  
  कोल्हे वाडी  
  यशवंत विद्यालय / लमाण वस्ती  
8 खडकवासला गांव 13.10
  खडकवासला धरण  
  एमईएस कॅन्टीन  
  चिल्ड्रन्स स्कूल  
9 आयएटी गेट / गिरीनगर 15.20
  खिरीड वस्ती / नवी एक्सपीरिमेंट  
  संत धर्माजी समाधी  
10 गोऱ्हे बुआ गांव 17.40
  गोऱ्हे बुआ जीवन शिक्षण मंदीर  
11 डोणजे गांव फाटा 19.00
  गोळे फाटा  
  पायगुडे वस्ती  
  वेंकटेशन पोल्ट्री फार्म  
12 गोऱ्हे खुर्द 20.80
  माताळ वाडी  
13 खानापूर 23.20
  बापूजी बुवा खिंड  
14 शांतीवन 25.20
15 नाईक ओव्होळ 26.50
  वेंट्रीबॉयलोजी कंपनी  
  मालखेड  
  वरदाडे फाटा  
16 वरदाडे 28.50
मार्गाचे अंतर 28.50 कि.मी.
वारंवारीता 25 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 525 2230
वरदाडे 620 2140

51: मार्ग क्र. 53 शनिवारवाडा / शिवाजीनगर ते डि.एस.के.विश्व (बस संख्या 4)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शिवाजीनगर 0.00
  शिवाजी पुतळा  
  मंगला टॉकिज  
  शनिवारवाडा, सुर्य हॉस्पिटल  
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 वसंत टॉकीज येताना अ.ब.चौक 0.60
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  शिवाजी म.हायस्कूल,मामलेदार कचेरी  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 2.60
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
4 जल शुधिकरण केंद्र 4.40
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
5 विठ्ल वाडी जकात नाका 5.70
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
6 आनंद नगर 7.70
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी /  
  वडगाव बुआ फाटा  
7 पाटील कॉलनी / गोसावी वस्ती 9.70
  धायरी फाटा / सणस विद्यालय  
  दांगट वस्ती  
  गार माळ  
  रायकर वस्ती  
  पोल्ट्री फार्म  
8 धायरीगांव शाळा 12.40
9 डि.एस.के.विश्व 15.80
     
मार्गाचे अंतर 15.80 कि.मी.
वारंवारीता 35 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 5:50 -
शिवाजीनगर 8:00 21:40
डि.एस.के.विश्व 6:30 22:50

52: मार्ग क्र.54 न.ता.वाडी/शिवाजीनगर ते वेणूताई चव्हाण कॉलेज (बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शिवाजीनगर/न.ता.वाडी 0.00
  एस.टी स्टॅन्ड  
  इंजि,कॉलेज होस्टेल  
  शिवाजी पुतळा  
  मंगला टॉकिज  
  कसबा पेठ पोलिस चौकी  
2 बसंत टॉकीज येताना अ.ब.चौक 2.40
  मंडई , गाडीखाना येताना शनिपार  
  शाहू चौक येताना भिकारदास मारूती  
  शिवाजी मराठा हायस्कूल / हिराबाग  
  स्वारगेट कॉर्नर, गोकूळ भवन  
3 पर्वती पयथा 5.20
  दांडेकर पुल  
  पान मळा  
  जल शुधिकरण केंद्र  
  गणेश मळा  
  विट भट्टी  
4 विठ्ल वाडी जकात नाका 7.80
  जयदेव नगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
5 आनंद नगर 9.50
  गणेश पार्क  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्युम कंपनी / निरंजन पार्क  
  वडगाव बुआ फाटा  
6 बडगांव बुद्रुक 11.50
  जाधव नगर  
  चैतन्यबंगला / खडीमशीन  
7 वेणूताई चव्हाण कॉलेज पायथा 12.7
8 वेणूताई चव्हाण कॉलेज 13.9
     
मार्गाचे अंतर 13.90 कि.मी.
वारंवारीता 2 तास 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शिवाजीनगर/न.ता.वाडी 705 21:00
वेणूताई चव्हाण कॉलेज 830 20:00
वडगांव बुआ 610 21:50

53: मार्ग क्र.55 म. फुले मंडई ते आनंदनगर/सनसिटी(बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 सनसिटी 0.00
  कृष्ण मंदीर  
  स्टार गार्डन  
  शिव पुष्पक पार्क चौक  
2 आनंदनगर 1.20
  हिंगणे रस्ता  
  विट्ठलवाडी मंदीर  
  जयदेव नगर / राजाराम पूल  
3 विठ्ठलवाडी जकात नाका 2.90
  विट भट्टी गणपती नगर  
  गणेश मळा  
4 रक्षा लेखा सोसायटी 4.10
  दत्तवाडी मसोबा चौक  
  दत्तवाडी पूल , म्हात्रे पूल  
  राजेंद्रनगर  
  लोकमान्य नगर  
  प्रकाश चिकन सेंटर  
5 गांजवे वाडी 6.50
  अलका टॉकीज कॉर्नर  
  चित्र शाळा येताना गोखले हॉल  
  सदाशिव पेठ हौद येताना कुंटे चौक  
  शनिपार  
6 म. फुले मंडई 7.80
     
मार्गाचे अंतर 07.80 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
सनसिटी 635 2205
म. फुले मंडई 715 2125

54: मार्ग क्र.56 म. फुले मंडई ते वडगांव (बस संख्या 4)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 वडगांव बुआ 0.00
  वडगांव फाटा  
  इंडियन ह्यूम कंपनी  
  माणिक बाग  
  कांडगे पार्क  
2 आनंदनगर 2.40
  हिंगणे खुर्द  
  विठ्ठलवाडी  
  जयदेवनगर  
3 विठ्ठलवाडी जकातनाका 4.10
  विटभट्टी  
  गणेशमळा  
  जलशुद्धीकरण केंद्र  
4 दत्तवाडी जुने बस स्थानक 5.30
  दत्तवाडी पोलीस चौकी  
  दत्तवाडी मसोबा चौक  
  दत्तवाडी पूल , म्हात्रे पूल  
  राजेंद्रनगर  
  लोकमान्य नगर  
  प्रकाश चिकन सेंटर  
5 गांजवे वाडी/हॅपी हाऊस 8.10
  अलका टॉकीज कॉर्नर  
  चित्र शाळा येताना गोखले हॉल  
  सदाशिव पेठ हौद येताना कुंटे चौक  
  शनिपार  
6 म. फुले मंडई 9.40
     
मार्गाचे अंतर 09.40 कि.मी.
वारंवारीता 25 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
वडगांव बुआ 620 2145
म. फुले मंडई 700 2230

55: मार्ग क्र.57 पुणे स्टेशन ते वडगांव बुद्रुक (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 पुणे स्टेशन 0.00
  जीपीओ  
  ससून  
  जिल्हा परिषद  
  केईएम हॉस्पिट  
2 रास्तेवाडा / अपोलो टॉकीज 1.30
  फडके हौद / येताना दारूवाला पूल  
  शनिवारवाडा / जिजामाता बाग  
  दक्षिण मुखी मारूती  
3 अप्पा बळवंत चौक येताना सिटी पोस्ट 2.60
  विश्रामबाग वाडा  
  सदाशिव पेठ हौद येताना कुंटेचौक  
  चित्र शाळा येताना विजय टॉकीज  
4 अलका टॉकीज / गांजवे वाडी 4.00
  लोकमान्यनगर  
  राजेंद्रनगर  
  दत्तवाडी पूल  
  दत्तवाडी म्हसोबा चौक  
5 रक्षा लेखा सोसायटी 6.00
  गणेशमळा  
  विट भट्टी / गणपतीनगर  
6 विठ्ठलवाडी जकात नाका 8.20
  जयदेवनगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
7 आनंदनगर 9.90
  कांडगे मळा  
  माणिक बाग  
  इंडियन ह्यूम पाईप कंपनी  
  वडगांव फाटा  
8 वडगांव ब्रु आ 12.30
     
मार्गाचे अंतर 12.30 कि.मी.
वारंवारीता - 1 तास 45 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
पुणे स्टेशन 7:00 21:10
वडगांव ब्रु आ 6:10 22:00

56: मार्ग क्र.57 अ पुणे स्टेशन ते आनंदनगर (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 पुणे स्टेशन 0.00
  जीपीओ  
  ससून  
  जिल्हा परिषद  
  केईएम हॉस्पिट  
2 रास्तेवाडा / अपोलो टॉकीज 1.30
  फडके हौद / येताना दारूवाला पूल  
  शनिवारवाडा / जिजामाता बाग  
  दक्षिण मुखी मारूती  
3 अप्पा बळवंत चौक येताना सिटी पोस्ट 2.60
  विश्रामबाग वाडा  
  सदाशिव पेठ हौद येताना कुंटेचौक  
  चित्र शाळा येताना विजय टॉकीज  
4 अलका टॉकीज / गांजवे वाडी 4.00
  लोकमान्यनगर  
  राजेंद्रनगर  
  दत्तवाडी पूल  
  दत्तवाडी म्हसोबा चौक  
5 रक्षा लेखा सोसायटी 6.00
  गणेशमळा  
  विट भट्टी / गणपतीनगर  
6 विठ्ठलवाडी जकात नाका 8.20
  जयदेवनगर  
  विठ्ठलवाडी मंदीर  
  हिंगणे रस्ता  
7 आनंदनगर 9.90
8 सनसिटी 10.30
     
मार्गाचे अंतर 10.30 कि.मी.
वारंवारीता 1 तास 40 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
पुणे स्टेशन 6:50 19:50
सनसिटी 6:05 21:15

57: मार्ग क्र.58 शनिपार ते गोखलेनगर (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिपार 0.00
  कॉमन वेल्थ बिल्डींग,  
  गोखले हॉल  
  विजय टॉकीज येताना चित्र शाळा  
  अलका टॉकीज  
2 गुड लक चौक / डेक्कन जिमखाना 1.60
  बाल शिक्षण मंडळ  
  पवार क्वॉर्टस , कॅनॉल, साने डेअरी  
  भांडारकर इन्स्ट्यिुट  
  बालभारती , सिंम्बोंसिस कॉलेज  
3 शेती महामंडळ 3.90
  रामोशी वाडी / वेताळ चौक  
  कुसाळकर पुतळा /  
  गोखले नगर शाळा  
  गोखले नगर वसाहत  
4 गोखले नगर पोलिस लाईन 5.60
     
मार्गाचे अंतर 05.60 कि.मी.
वारंवारीता 10 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शनिपार 6:00 21:55
गोखले नगर पोलिस लाईन 6:30 22:25

58: मार्ग क्र.59 शनिपार ते निलज्योती सोसायटी (बस संख्या 3)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण / बसस्टॉप अंतर
1 शनिपार 0.00
  कॉमन वेल्थ बिल्डींग,  
  गोखले हॉल  
  विजय टॉकीज येताना चित्र शाळा  
  अलका टॉकीज  
2 गुड लक चौक / डेक्कन जिमखाना 1.60
  बाल शिक्षण मंडळ  
  पवार क्वॉर्टस , कॅनॉल, साने डेअरी  
  भांडारकर इन्स्ट्यिुट  
  बालभारती , सिंम्बोंसिस कॉलेज  
3 शेती महामंडळ 3.90
  रामोशी वाडी / वेताळ चौक  
  कुसाळकर पुतळा  
4 जनवाडी / मॅॅफको कंपनी 5.40
  महाराष्ट्र हौ.बोर्ड  
5 निलज्योती सोसायटी 6.20
     
     
मार्गाचे अंतर 6.20 कि.मी.
वारंवारीता 30 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
शनिपार 5:50 22:10
निलज्योती 6:20 22:40

59: मार्ग क्र.60 महात्मा फुले मंडई ते घुलेनगर (बस संख्या 2)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 म.फुले मंडई 0.00
  गाडीखाना/शनिपार  
  शाहु चौक/भिकारदास  
  शिवाजी मराठा हायस्कुल मामलेदार कचेरी/हिराबाग  
  स्वारगेट कॉर्नर/ग्ओकुळ भवन/सारसबाग  
  नटराज हॉटेल  
2 पर्वती पायथा 2.40
  दांडेकर पुल  
  पानमळा  
  जल शुध्दीकरण केंद्र/पु.ल.देशपांडे उद्यान  
  गणेश मळा  
3 विठ्ठलवाडी जकात नाका 5.00
  जयदेवनगर  
  राजाराम पुल  
  विठ्ठलवाडी मंदिर  
  हिंगणे रस्ता  
4 आनंदनगर 6.70
  गणेशपार्क/कांडगे पार्क  
  माणिकबाग  
  इंडीयन ह्युप पाईप कंपनी/निरंजन पार्क  
  फनटाईल टॉकिज/प्रयेजा सिटी  
  वडगांव फाटा  
  दांगट पाटील नगर/गार्डन सिंहगड विकास  
  पिके बिर्याणी हाऊस/आर्शिवाद हॉटेल  
5 निखिल गार्डन/हुन्डाई शोरूम/हॉटेल विश्वास 10.20
  गणेश गार्डन बिल्डींग/युनियन बँक  
  म्हशीचा गोठा/डेक्कन पॅव्हेलियन  
6 सुमेरू डेव्हलपर्स/एन.एस.जी.क्राऊन 11.00
     
मार्गाचे अंतर 11.00कि.मी.
वारंवारीता 45 मि
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
म.फुले मंडई 7:40 20:05
घुलेनगर 6:55 20:55

60: मार्ग क्र.61 स्वारगेट ते नसरापूर (बस संख्या 1)

स्टेज क्र. स्टेजचे ठिकाण कि.मी.
1 स्वारगेट 0.00
  लक्ष्मीनारायण थेएटर  
  एसटी कॉलनी  
  भापकर पेट्रोल पंप  
  अरण्येश्वर कॉर्नर  
2 नातुबाग 2.00
  पद्मावती कॉर्नर  
  शंकर महाराज मठ  
  विश्वेश्वर बँक  
3 बालाजीनगर 4.00
  चैतन्यनगर  
  भारती विद्यापीठ गेट  
  दूध डेअरी/ सर्पोद्यान 5.30
  सावंत विहार  
  मोरेबाग  
4 कात्रज गांव 6.20
  गुजरवाडी  
5 मांगडेवाडी पेट्रोल पंप 7.90
  मांगडेवाडी फाटा  
  भिलारेव्आडी  
6 स्टेज क्रमांक सहा 10.20
7 स्टेज क्रमांक सात 11.40
  वाघजाई मंदीर  
  कात्रज भांडार  
  डाक बंगला  
8 घाटउतार वळण 14.20
  गोगलवाडी फाटा  
  अ‍ॅडलर इंजिनियरिंग  
9 शिंदेवाडी 15.70
  ससेवाडी फाटा  
  वेळू गांव फाटा  
  ग्रॅड हॉटेल  
  प्रकाश पेट्रोल पंप  
10 शिवापूर बाग 18.20
  कोढंणपूर फाटा  
11 खेडशिवापुर हायस्कुल 19.80
  हॉटेल सागर  
12 कोपी फाटा/बोरमाळ 21.70
  पूलाची वाडी  
13 शिवरेगांव फाटा 23.90
  प्रविण मसाला कंपनी  
  अशोक लेलॅण्ड गोडाऊण  
14 वर्वेगांव 25.50
  श्रीराम एनर्जी कंपनी  
15 काळूबाई मंदिर/जोग कंपनी मंदिर 26.40
  शिवानंद एन्वलेव्ह कंपनी  
16 केळेवाडीगांव फाटा 28.60
  पासलकर वस्ती  
  महावीर कंपनी  
  सांगवी कंपनी  
17 चेलाडीगांव फाटा 30.50
  दळवी वस्ती  
  नसरारापूर एस.टी.स्टॅण्ड  
18 भैरोबा मंदिर/नसरापुर 32.00
मार्गाचे अंतर 32.00 कि.मी.
वारंवारीता 3 तास
बसेस सुटण्याच्या वेळा.
ठिकाण पहिली बस शेवटची बस
स्वारगेट 7:50 21:00
भैरोबा मंदिर/नसरापुर 6:30 19:25